Waar kan ik terecht met vragen over een licht verstandelijke beperking (lvb)?

Als je vermoedt of weet dat je kind een licht verstandelijke beperking heeft, heb je misschien veel vragen. Je kunt deze stellen aan mensen in je eigen omgeving. Maar ook aan professionals en online. Op deze pagina vind je een overzicht van waar je terecht kunt met je vragen.

In je eigen omgeving

De eerste stap die je kunt zetten, is proberen te praten met anderen over je kind. Doe dat vooral met mensen die veel met je kind omgaan, bijvoorbeeld familie of de leerkracht op school. Of de medewerker van de opvang, trainer bij de sportclub of ouders of vrijwilligers in de speeltuin. Je kunt de volgende vragen aan hen stellen:

 • Wat valt hen op aan het gedrag van je kind? Is dat hetzelfde als wat je zelf merkt of iets anders?
 • Maken zij zich zorgen over het functioneren van je kind of vinden zij het wel meevallen?
 • Denken zij ook aan een lvb of vermoeden zij iets anders?

Diagnose en behandeling?

Als je veel zorgen hebt over het gedrag van je kind of als je zorgen langer duren, kun je deze ook met een professional bespreken. Je kunt daarvoor een afspraak maken bij het wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin in jouw gemeente of bij je huisarts. Zij kunnen samen met jou en je kind onderzoeken wat er aan de hand is. En advies geven hoe je daar het beste mee kunt omgaan. Ook kunnen ze je voor het officieel vaststellen van een lvb doorverwijzen naar een orthopedagoog, kinderpsycholoog of kinder- en jeugdpsychiater.

Steun zoeken en ervaringen delen

Heeft je kind inderdaad een lvb? Bij oudervereniging Balans kun je terecht voor persoonlijk advies over hoe je hier als ouder mee om kunt gaan. Ook het wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin in jouw gemeente kan je hiermee helpen.

Daarnaast kun je contact zoeken met andere ouders in dezelfde situatie:

 • (Sch)ouders is een platform van, voor en door ouders van zorgkinderen. Hier kun je kennis en ervaringen zoeken en delen.
 • In de digitale omgeving Sophi kun je ervaringen delen met andere ouders en familie van een kind met een beperking.
 • Bij Sien kunnen naasten van mensen met een verstandelijke beperking terecht voor informatie, steun en advies.
 • LFB is de belangenorganisatie voor en door mensen met een lvb.
 • Koepelorganisatie Ieder(in) heeft een netwerk voor mensen met een beperking.
 • Krijg je begeleiding van ASVZ? Dan kun je via Ouders voor Ouders je hart luchten en vragen stellen.

Online bronnen om je vragen te beantwoorden

De volgende online bronnen kunnen antwoord geven op je vragen:

 • Steffie is een website die op een eenvoudige manier uitleg geeft over allerlei onderwerpen.
 • Voor tips bij het omgaan met iemand met een (l)vb kun je ook terecht bij Thuisarts.nl.
 • Als het past bij wat je kind kan begrijpen, zoek dan samen naar informatie op Brainwiki.nl.
 • Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verzamelt informatie voor ouders van een kind met een lvb of andere psychische problemen.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders