Hoe ziet de toekomst van mijn kind met een licht verstandelijke beperking (lvb) eruit?

Als je kind een licht verstandelijke beperking (lvb) heeft, heb je misschien vragen over de toekomst. Hoe zal het zich ontwikkelen? Welke school past bij je kind? En kan het straks zelfstandig wonen en werken?

Onderwijs voor kinderen met een lvb

Kinderen met een lvb hebben op school vaker dan andere kinderen moeite met vakken als lezen, schrijven en rekenen. Maar ook sociale vaardigheden kunnen lastiger zijn. Denk aan contact maken met leeftijdsgenootjes. Of het oplossen van een ruzie. Ook vinden ze het vaak moeilijk om zich in te leven in een ander.

Meer dan de helft van de kinderen met een lvb volgt een vorm van standaard onderwijs, ook wel regulier onderwijs genoemd. Elk kind moet het onderwijs krijgen dat bij hen past. Dat heet passend onderwijs. Als je kind een lvb heeft en op een gewone school zit, dan moet de school hiervoor zorgen:

  • dat de lessen en de lesstof goed te volgen zijn voor jouw kind.
  • dat zij passende ondersteuning biedt.

Soms heeft een kind met een lvb meer begeleiding nodig dan een gewone school kan geven. Dan is het beter als je kind naar het speciaal onderwijs gaat. Op deze speciale school krijgt je kind meer tijd om iets te leren: leraren leggen alles op een rustige en duidelijke manier uit. Ook heeft de leraar meer tijd om een leerling te helpen.

Lees meer:

Wonen als je een lvb hebt

Of je kind in de toekomst zelfstandig kan wonen, hangt van een paar dingen af:

  • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van jouw kind?
  • Hoeveel steun kunnen familie, vrienden en anderen geven?

Voor elk kind is dat anders, en dit kan ook veranderen.

Vaak is er hulp nodig op verschillende vlakken, zoals koken, huishouden, financiën en sociale contacten. Soms kan er ook begeleiding zijn bij het op jezelf wonen: hier leer je omgaan met situaties die daarbij komen kijken.

Belangrijk is dat je kind op een plek gaat wonen waar het zich thuis voelt. Op de website van Oudervereniging Sien staat een overzicht van verschillende woonvormen voor mensen met een beperking: Wonen - Sien voor mensen met een verstandelijke beperking.

MEE biedt cliëntondersteuning aan mensen met een beperking en hun netwerk, ook op het gebied van wonen: Onafhankelijke cliëntondersteuning - MEE NL.

Lees meer: Licht verstandelijke beperking (Begeleid-wonen.nl).

Werken als je een lvb hebt

Kan jouw kind met een lvb in de toekomst werken in een gewone baan? Dit hangt ook weer af van de mogelijkheden en beperkingen van jouw kind. En van de hoeveelheid steun die jouw kind ontvangt van bijvoorbeeld een werkgever of een jobcoach. Sommige mensen met een lvb hebben een 'gewone' baan. Voor anderen zijn er aanpassingen nodig, of zij doen vrijwilligerswerk. En sommige mensen met een lvb werken niet: werkloosheid komt onder mensen met een lvb vaker voor dan bij mensen zonder een lvb.

Er zijn verschillende manieren om werk passender te maken. Zo kan iemand met een lvb extra begeleiding op het werk krijgen, van een jobcoach bijvoorbeeld. Ook zijn er regelingen voor werkgevers om werkplekken aan te passen, en beschutte werkplekken. Hier houden werkgevers rekening met iemands beperkingen. Daarnaast kunnen werkgevers soms subsidie krijgen als iemand met een lvb niet zo veel of zo goed als anderen kan werken.

Als je kind door een beperking niet kan werken, kan het vaak wel aan de slag in een dag- of activiteitencentrum.

Lees meer:

Meerderjarig worden als je een lvb hebt

Als kinderen met een lvb 18 jaar en dus meerderjarig worden, verandert er veel op het gebied van onderwijs, inkomen en zorg. En dat terwijl ze daar misschien nog niet aan toe zijn. Je kind is dan voor de wet handelingsbekwaam. Dat betekent dat je kind zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten en daar ook verantwoordelijk voor is. Zoals dingen kopen, een contract afsluiten of geld lenen. De juiste steun vanuit de omgeving en begeleiders is dan vaak erg belangrijk.  

Ouderverenging Sien heeft een overzicht gemaakt van alle zaken die geregeld moeten worden voor een meerderjarig kind: Checklist zorglandschap jongvolwassenen.

Lees meer:

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders