Hoe praat ik met kind en ouders over lvb?

Merk je in je werk dat een kind niet goed meekomt? Of dat een jongere vaak gefrustreerd is omdat dingen niet lukken? Misschien vermoed je dat er sprake is van een licht verstandelijke beperking. Op deze pagina lees je hoe je hierover praat met het kind en de ouders. 

Aansluiten bij een lvb

Het is belangrijk dat je houding en communicatie aansluiten bij de kenmerken van een lvb. In een gesprek is het bijvoorbeeld nodig om makkelijke woorden te gebruiken, in korte zinnen te praten en maar één vraag per keer te stellen. Stel ook open vragen en toon belangstelling en begrip. Zo voorkom je dat het lijkt of je het kind of de ouders ergens van beschuldigt.

Ieder mens met een lvb is anders. Sluit aan bij wat dit kind of deze ouders interessant en belangrijk vinden. Vraag wat zij graag willen. Zoek daarna samen naar aanpassingen die passen bij dit kind. Wat werkt voor het ene kind met een lvb, kan anders zijn voor een ander kind met een lvb. Vraag of het kind of de ouders al ervaring hebben met wat werkt. En vertel wat jij hebt gemerkt dat werkt. Bespreek ook de sterke kanten van het kind. Stimuleer manieren om die positieve kanten beter te laten zien.

Meer tips over aansluiten bij een lvb vind je in de tool van het Landelijk Kenniscentrum LVB. Zij hebben ook een folder over hoe je in gesprek kunt gaan met ouders als een kind mogelijk op lvb-niveau functioneert.

Psycho-educatie over lvb

Voor kinderen en jongeren waarbij een lvb is vastgesteld, helpt het om psycho-educatie te krijgen. Zo leren zij beter begrijpen wat een lvb is, wat het betekent en hoe je ermee om kunt gaan. Er zijn verschillende websites en materialen die je kunt gebruiken om met ouders of jongeren te praten over wat een lvb is:

  • Steffie is een website waar onder andere op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd wat een lvb is. Maar ook verschillende andere onderwerpen kun je hier informatie vinden. Op een laagdrempelige manier leggen zij uit wat iets is of hoe het werkt.
  • Beautiful Me! is een psycho-educatiepakket dat je met jongeren kunt gebruiken. Het behandelt thema's als praktijkonderwijs, vrienden, pesten, seks, relaties en meer. Iedereen kan het gebruiken, of je nu leerkracht, hulpverlener of ouder bent.
  • Dit ben ik is een psycho-educatie module waarin de jongere leert wat het hebben van een lvb betekent, en hoe je ermee om kunt gaan.
  • Straatwijzer is een online programma voor jongeren met een lvb en hun ouders. Hulpverleners kunnen dit programma gebruiken.
  • Weet wat je kan is een systeemgerichte module psycho-educatie over lvb, die hulpverleners kunnen gebruiken.

Doorverwijzen voor hulpverlening

Het kan zijn dat je met ouders bespreekt of een diagnose en ondersteuning van een zorgverlener kunnen helpen. Je kunt hen dan doorverwijzen naar het wijkteam of de huisarts.

Foto Danielle de Veld