Dr. Danielle de Veld

Foto Danielle de Veld
Functie: 
adviseur
E-mailadres: 
d.develd@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 63 27
Volg Dr. Danielle de Veld op social media: 

Daniëlle de Veld werkt als onderzoeker en adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut. Zij houdt zich onder meer bezig met het herzien van de richtlijn Ernstige gedragsproblemen, het ontwikkelen van tools om effectmonitoring te ondersteunen en het verder ontwikkelen van de databank Instrumenten. Daniëlle doet ook onderzoek naar werkzame elementen in de behandeling van multiprobleemgezinnen.

Expertise: onderzoek, databank Instrumenten, werkzame elementen