Erkende interventies bij licht verstandelijk beperkte jeugd

Voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking bestaan in Nederland verschillende erkende interventies.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

 • Take it Personal!+

  Take it Personal!+ is een behandeling voor problematisch middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

 • So-Cool

  Professionals
  Beleidsmakers

  So-Cool is een leerstraf voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Het doel is de kans op recidive te verminderen.

 • TACt en TACt Plus

  Professionals
  Beleidsmakers

  De training TACt is gericht op het verminderen of voorkomen van antisociaal gedrag. TACt Plus is een variant voor jongeren met een beperking.

 • Systeemgerichte gezinscoaching

  Professionals
  Beleidsmakers

  Systeemgerichte gezinscoaching helpt gezinnen waarvan een ouder een licht verstandelijke beperking heeft.

 • HouVast-i

  Professionals
  Beleidsmakers

  HouVast-i is een intensieve, gezinsgerichte vorm van ambulante hulp voor gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking.

 • Grip op Agressie

  Professionals
  Beleidsmakers

  Grip op Agressie richt zich op het verminderen van risicofactoren en het versterken van factoren om agressief gedrag te voorkomen.

 • Girls' Talk+

  Professionals
  Beleidsmakers

  Girls' Talk+ is een groepsprogramma over seksualiteit, relaties en weerbaarheid voor meiden met een licht verstandelijke beperking.

 • Samen Stevig Staan

  Professionals
  Beleidsmakers

  Samen Stevig Staan is een programma voor jeugd van 9 tot 6 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

 • De Groeifabriek

  Professionals
  Beleidsmakers

  Groeifabriek richt zich op het verminderen van mentale problemen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking.

 • Je Lijf, je Lief!

  Professionals
  Beleidsmakers

  Je Lijf, je Lief! is een lesprogramma om gezond relationeel en seksueel gedrag te bevorderen bij leerlingen.