Girls' Talk+

Girls' Talk+ is een groepsprogramma over seksualiteit, relaties en weerbaarheid voor meiden met een licht verstandelijke beperking.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Gehandicaptenzorg
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit, Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Leeftijd: 
14 tot en met 20 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school, In een instelling
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Meiden van 14 tot 21 jaar met een licht verstandelijke beperking.

Aanpak

Girls' Talk+ is gericht op het seksueel weerbaar maken van meiden om seksueel grensoverschrijdend gedrag, onbedoelde zwangerschappen en soa's te voorkomen. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten, bij voorkeur begeleid door twee vrouwelijke begeleiders.

Elke bijeenkomst heeft een centraal thema en bestaat uit opdrachten die aansluiten bij de manier van leren van de doelgroep. Thema's zijn bijvoorbeeld partnerkeuze, fysieke weerbaarheid, het ontdekken van wensen en grenzen in relaties en seksueel contact, en veilig vrijen.

Veiligheid en vertrouwen in de groep is van belang bij het uitvoeren van het programma. In de eerste bijeenkomst is er veel aandacht voor kennismaking en groepsregels die de veiligheid en het vertrouwen bevorderen. Onderwerpen zoals seksuele risico's en grensoverschrijding komen in de latere bijeenkomsten aan bod, wanneer de meiden meer vertrouwd zijn met elkaar. Het is dan makkelijker om over deze onderwerpen en eventueel over eigen  ervaringen te praten.

Halverwege het programma vindt een ouderbijeenkomst plaats. Daarin krijgen ouders informatie over het programma en hun ondersteunende rol bij de seksuele opvoeding van hun dochter.

Girls' Talk+ is gebaseerd op het programma Girls' Talk, een programma met dezelfde doelstellingen voor meiden met een vmbo- of mbo-niveau. De aangepaste versie Girls' Talk+ sluit beter aan bij de ontwikkeling, vaardigheden en leefwereld van de doelgroep.

Tijdsinvestering

Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur.
Het trainingsprogramma voor de begeleiders bestaat uit twee trainingsdagen, online training en huiswerk en kost in totaal 18 uur.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: