De Groeifabriek

De Groeifabriek is een online interventie gericht op het verminderen van mentale gezondheidsproblemen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Psychische problemen
Leeftijd: 
12 tot en met 23 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
E-hulp
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Jongeren van 12 tot 23 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen, zoals psychiatrische problematiek of lichamelijke beperkingen.

Aanpak

Jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben een grotere kans op mentale gezondheidsproblemen, zoals internaliserende en externaliserende problemen. Door het ontwikkelen van een 'groeimindset' streeft de interventie ernaar mentale gezondheidsproblemen te verminderen. Negatieve overtuigingen over veranderbaarheid worden doorbroken en jongeren leren geloven in hun eigen kracht om hun leven te veranderen en hun doorzettingsvermogen te vergroten. De jongeren leren over de plasticiteit van het brein, groeigedachtes, het nut van inzet, omgaan met tegenslagen, het gebruik van verschillende strategieën, en hulp van anderen.

De Groeifabriek bestaat uit zes sessies en een boostersessie met animaties, opdrachten en filmpjes met verhalen ervaringsdeskundigen. Jongeren volgen de sessies individueel of in een kleine groep. De sessies beginnen met een animatie die de inhoud van de sessie uitlegt. De jongeren voeren twee of drie interactieve opdrachten uit, aansluitend bij de animatie. Daarna volgt een samenvatting van de belangrijkste boodschap van de sessie en een korte evaluatie. Gedurende de week maken de jongeren enkele korte huiswerkopdrachten. Deelnemers krijgen individueel afgestemde ondersteuning van een trainer die hen helpt bij het doorlopen van de interventie.

Tijdsinvestering

De interventie bestaat uit zes wekelijkse sessie en een boostersessie van circa 30 tot 45 minuten. De huiswerkopdrachten kosten ongeveer 15 minuten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt de Groeifabriek een mooie interventie voor een relevante doelgroep met duidelijke en praktische materialen en handleiding. Er zijn goede implementatie- en uitvoerbaarheidsstudies gedaan. Ook is de theoretische onderbouwing goed beschreven.

De studies naar de effectiviteit van de interventie tonen effecten aan op korte termijn (drie maanden). De commissie komt daarom tot het oordeel Eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: