Systeemgerichte gezinscoaching

Systeemgerichte gezinscoaching is hulp voor multiprobleemgezinnen waarvan een ouder een licht verstandelijke beperking heeft en de ontwikkeling van kinderen bedreigd is.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Opvoeding
Leeftijd: 
0 tot en met 23 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Gezinnen met een ouder met een licht verstandelijk beperking, gebrekkige opvoedingsvaardigheden en bijkomende problemen, waar de ontwikkeling van kinderen vertraagd of bedreigd is.

Aanpak

De gezinscoach werkt aan het vergroten van de opvoedingsvaardigheden en de sensitiviteit van de ouders, het verminderen van stress door financiële, psychische of relatieproblemen, het vragen en aanvaarden van hulp en het vergroten van sociale steun. De gezinscoach bouwt een werkalliantie op met de ouders, oefent nieuwe vaardigheden met hen, staat model en geeft positieve bekrachtiging van nieuwe vaardigheden. De gezinscoach maakt kennis met het netwerk van het gezin en helpt ouders hun netwerk uit te breiden en te onderhouden. Waar mogelijk schakelt de gezinscoach aanvullende hulp van vrijwilligers of professionals in.

Tijdsinvestering

De gezinscoach werkt maximaal twaalf maanden maximaal zes uur per week met of voor het gezin. Daarna blijft de gezinscoach langdurig betrokken bij het gezin, om terugval te voorkomen en de opvoeding en veiligheid in het gezin te monitoren.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Systeemgerichte gezinscoaching een sympathieke interventie voor een kwetsbare doelgroep. De beschrijving van de interventie is fijn om te lezen en qua uitvoerbaarheid en onderbouwing overtuigend.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: