Je Lijf, je Lief!

Je Lijf, je Lief! is een lesprogramma om gezond relationeel en seksueel gedrag te bevorderen bij leerlingen in het praktijkonderwijs.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit, Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Leeftijd: 
12 tot en met 14 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking uit het eerste en tweede jaar van het praktijkonderwijs, van 12 tot en met 14 jaar.

Aanpak

Het lesprogramma Je Lijf, je Lief! behandelt in vijf lessen vijf thema's: eigen wensen herkennen en aangeven op seksueel gebied; eigen grenzen herkennen en aangeven; wensen en grenzen herkennen bij anderen; grenzen van anderen respecteren; omgaan met groepsdruk.

De interventie wordt uitgevoerd door de mentor van de klas of de docent Gezondheidszorg en Welzijn. In de docentenhandleiding is elke les volledig uitgewerkt. De handleiding beschrijft het kerndoel van de les, de werkvormen en de materialen, zoals foto's, strips, filmfragmenten en pictogrammen. Ook krijgt de docent didactische aanwijzingen, bijvoorbeeld benadrukken dat jongens ook grenzen hebben.

Het lesprogramma kan worden ingezet als onderdeel van de aandacht die de school besteedt aan seksuele vorming, seksualiteitsbeleving en seksueel grensoverschrijdend gedrag, als onderdeel van een doorlopende leerlijn seksualiteit.

Tijdsinvestering

Docenten kunnen elke week één les geven gedurende vijf á zes weken, of alle lessen in één week, bijvoorbeeld een themaweek. De duur van de les hangt af van het niveau van de leerlingen en de invulling van de les. Het is mogelijk de inhoud van de lessen over meer dan vijf lesuren te spreiden. De voorbereiding kost de docent ongeveer vijf uur, inclusief de docententraining voor het programma.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Er is veel waardering voor de ontwikkeling die te zien is in de interventie en de ruime aandacht voor de uitvoering en kwaliteitsverbetering op basis van ervaringen en onderzoek. De onderbouwing is goed en uitgebreid: er ligt een goed doordacht en doorontwikkeld design ten grondslag aan de interventie.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: