HouVast-i

HouVast-i is een intensieve, gezinsgerichte vorm van ambulante hulp voor gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking (lvb). Samen met het gezin wordt gewerkt aan een opvoedsituatie die veilig en 'goed genoeg' is.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Opvoeding
Leeftijd: 
0 tot en met 23 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doel

Hoofddoel is dat de ouders zijn in staat om hun kinderen veilig en 'goed genoeg' op te voeden. Andere doelen zijn: ouders accepteren hulp, het gezin ontvangt meer steun vanuit hun netwerk en de opvoedvaardigheden van ouders zijn vergroot.

Doelgroep

Ouders met een Licht Verstandelijke Beperking (lvb) vormen de primaire doelgroep van HouVast-i. HouVast-i is bedoeld voor gezinnen waarvan ten minste een ouder een LVB heeft en waarbij tenminste een kind in de leeftijd tussen de 0 en 23 jaar thuis woont. Binnen dit gezin is er sprake van (dreigende) opvoedproblemen.

Aanpak

Er zijn drie fasen: de opstartfase (opbouwen samenwerkingsrelatie, in kaart brengen opvoedsituatie en opstellen plan), de werkfase (uitvoeren plan, samenwerken met (in)formeel netwerk en stroomlijnen hulp en steun) en de afrondingsfase (afbouwen en zo nodig overdragen hulp).

Tijdsinvestering

HouVast-i duurt 6 tot 12 maanden en wordt in de thuissituatie uitgevoerd.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt HouVast-i een mooie, laagdrempelige interventie die krachtgericht en oplossingsgericht is. De interventie is theoretisch duidelijk onderbouwd. Daarom erkent de commissie HouVast-i als Goed onderbouwd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: