Take it Personal!+

Take it Personal!+ is een behandeling voor problematisch middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Het hoofddoel van de interventie is dat cliënten hun doel in het minderen of stoppen met middelengebruik behalen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Gehandicaptenzorg
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Middelenmisbruik en verslaving
Leeftijd: 
10 tot en met 27 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

De doelgroep van Take it Personal!+ zijn adolescenten en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (lvb) of functionerend op zwakbegaafd niveau, en een stoornis in het gebruik van alcohol, cannabis, XTC, cocaïne of speed volgens de DSM-5.

Aanpak

Take it Personal!+ bestaat uit meerdere A- en B-bijeenkomsten. De A-bijeenkomst is een individuele bijeenkomst en bij de B-bijeenkomst sluit een vertrouwenspersoon van de cliënt aan. Er staat elke week één thema centraal. De interventie is gebaseerd op motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie en is gepersonaliseerd op basis van vier persoonlijkheidsprofielen. Er is één handleiding en per bijeenkomst is de handleiding aangepast op het persoonlijkheidsprofiel van de cliënt.

Tijdsinvestering

De interventie bestaat uit 22 bijeenkomsten met een frequentie van 2 bijeenkomsten per week, gedurende 11 weken.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Take it Personal!+ is een mooie, gepersonaliseerde interventie die cliënten met een verstandelijke beperking helpt bij het verminderen van of stoppen met middelengebruik. De interventie kent een goede onderbouwing en een duidelijke handleiding. Er worden twee veelbelovende werkzame aanpakken (motiverende gespreksvoering en CGT) gezamenlijk aangeboden. De inzet van vertrouwenspersonen is een waardevolle toevoeging.

Meer informatie

Uitgebreide beschrijving

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: