Oorzaken van een lichte verstandelijke beperking

Een lichte verstandelijke beperking (lvb) wordt veroorzaakt en in stand gehouden door een complex samenspel van biologische en omgevingsfactoren.

Biologische factoren

Een lvb kan ontstaan door verschillende biologische factoren, zoals een genetische afwijking, ziekte van de moeder tijdens de zwangerschap, en blootstelling aan giftige stoffen als alcohol, drugs en medicijnen tijdens de zwangerschap. Een lvb kan ook het gevolg zijn van een hersenbeschadiging door zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een hersenbloeding of een ongeluk.

Omgevingsfactoren

De omvang van de problemen van kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking hangt sterk af van de sociale context.

Kinderen en jongeren met een lvb groeien soms op in een multiprobleemgezin waarin verslaving, financiële problemen, mishandeling en misbruik voorkomen. Ook hebben hun ouders soms zelf een lichte verstandelijke beperking en missen zij toereikende opvoedingsvaardigheden. De ouders zijn dan niet in staat om op een goede manier aan te sluiten bij de belevingswereld en ontwikkelingsleeftijd van hun kind. Daardoor zijn ze minder goed in staat om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren, waardoor een lvb ontwikkeld of in stand gehouden kan worden.

Op de vraag of een lvb aangeboren is of door de omgeving wordt bepaald, is geen eenduidig antwoord te geven. Onderzoek wijst er in principe op dat het IQ in aanleg bepaald is, maar dat een verbetering van de pedagogische en sociale omstandigheden de kans op het ontstaan van een lichte verstandelijke beperking wezenlijk kan verminderen.

Daniëlle de Veld