Online bronnen over licht verstandelijk beperkte jeugd

Brainwiki
Deze website is ontwikkeld door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie voor jongeren met psychische problemen en hun omgeving. De site geeft informatie over deze problemen maar besteedt ook veel aandacht aan het leven zelf. Kinderen zijn immers veel meer dan alleen de stoornis die ze hebben.

Expect Jeugd
Expect Jeugd, Expertisecentrum Partners voor Jeugd, draagt actief bij aan het ontwikkelen, borgen en overdragen van kennis en vaardigheden die nodig zijn op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

Jong en lastig?!
De site geeft informatie over deze jongeren, die het het leven, de maatschappij en de wereld als erg lastig ervaren. Daarnaast zijn deze jongeren vaak ook lastig voor de professionals.

Landelijk kenniscentrum LVB
De stichting Landelijk Kenniscentrum LVB wil kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoedingssituatie en maatschappelijke participatie van licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren verbeteren.

Licht Verstandelijke Beperking én een psychische stoornis
Themasite van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) over jongeren met een licht verstandelijke beperking én een psychische stoornis. Het thema omvat in feite de hele kinder- en jeugdpsychiatrie omdat deze jongeren net als doorsnee jeugdigen alle mogelijke psychische problemen kunnen hebben of krijgen.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - Thema Jeugd
Thema jeugd van de website van de brancheorganisatie voor aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap.

Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC)
De Vereniging Orthopedagogische BehandelCentra (VOBC) is het samenwerkingsverband van instellingen voor behandeling van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek.