Integrale gezinshulp

Bij integrale gezinshulp werken alle partijen samen: de professionals, het gezin en mensen rond het gezin. Beslissingen worden niet óver het gezin genomen, maar mét het gezin. Integrale gezinshulp is belangrijk voor gezinnen in een kwetsbare situatie die met meerdere professionals te maken hebben. Het voorkomt dat professionals langs elkaar heen werken. Zij bieden hulp die met elkaar samenhangt. Als professional moet je daarvoor verder kijken dan je eigen expertise.

Uitgelicht