Wat vinden ouders belangrijk bij integrale gezinshulp?

Voor jou als professional is het belangrijk om te weten hoe ouders integrale gezinshulp ervaren. Wat zijn volgens hen werkzame en belemmerende elementen? En welke tips hebben ze voor professionals?

Mening ouders over integrale hulpverlening

In haar proefschrift beschrijft Laura Nooteboom wat ouders belangrijk vinden in de integrale hulpverlening die zij kregen:

 1. Tijdig inspelen op een breed scala aan problemen
 2. Gedeelde besluitvorming
 3. Interprofessionele samenwerking
 4. Verwijzing en warme overdracht om continuïteit van zorg te waarborgen
 5. Privacy van het gezin

Wat werkt in de hulp?

Volgens ouders is er een aantal werkzame factoren in de hulp. Wanneer ouders meer gelijkwaardigheid met de professional ervaren in het hulpverleningsproces, ervaren zij meer zelf regie. Ze blijven zelf aan het stuur, ervaren keuzevrijheid en voelen zich meer betrokken. Ook helpt het wanneer de communicatie transparant is en er duidelijke rollen en verantwoordelijkheden zijn afgesproken.

Wat werkt minder goed?

Volgens ouders zijn er ook belemmerende factoren in het hulpverleningsproces. Zo noemen zij het gebrek aan toegang tot zorg of hulp, lange wachtlijsten en moeilijkheden in interprofessionele samenwerking.

Aandacht voor overbelasting van gezinnen

Een belangrijk aandachtspunt is volgens ouders dat integrale gezinshulp niet betekent dat alle hulpvragen tegelijkertijd opgepakt moeten worden. Dit kan in hun ervaring leiden tot overbelasting van gezinnen. Regelmatige evaluatie van de hulpverlening, rollen en verantwoordelijkheden is daarom volgens ouders nodig. De verwachtingen van professionals over de hulpverlening moeten wat ouders betreft expliciet besproken worden.

Tips voor goede samenwerking

Hoe ervaren ouders het samenwerken met professionals? Ze geven deze tips:

 • Wees alert op je eigen gevoeligheden of trauma's en de invloed daarvan in je werk.
 • Benoem wat de situatie met je doet en laat je kwetsbaarheid zien.
 • Noem een gezin niet alleen complex. Het is gezin meer dan alleen maar complex.  
 • Laat gezinsleden niet constant hun verhaal opnieuw vertellen.
 • Vertrouw op je intuïtie.
 • Leer de dramadriehoek herkennen.
 • Rapporteer zorgvuldig en betrek ouders daarbij. Hierdoor durven zij ook meer te delen, omdat zij erop vertrouwen dat het dan op de juiste manier in het dossier komt te staan.
 • Zorg voor één vast aanspreekpunt voor ouders. Dat moet iemand zijn met mandaat om door te pakken als dat nodig is.
 • Durf bij signalen van suïcidale gevoelens en gedachten het onderwerp te bespreken.

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Foto Marlies de Jong

Marlies de Jong

senior medewerker inhoud