Integrale gezinshulp in de praktijk

In de praktijk blijkt het bieden van integrale gezinshulp aan gezinnen in kwetsbare situaties vaak lastig. Gezinnen krijgen regelmatig niet de hulp die zij nodig hebben. Bijvoorbeeld doordat de hulp niet beschikbaar is of niet goed met elkaar samenhangt. Op deze pagina vind je een paar goede voorbeelden uit de praktijk waarbij professionals zoveel mogelijk werken volgens de principes van integrale gezinshulp.

Integraal specialistische teams

In De specialist dichterbij?! zijn vijf integraal specialistische teams gevolgd in de regio Haaglanden, Hollands Rijnland en Midden-Holland.

Gezinsgerichte hulp

De Naamloze Pilot is een nieuwe aanpak voor gezinsgerichte hulp in Almere.

Integrale samenwerkingsvormen

Bekijk het casusonderzoek naar integrale samenwerkingsvormen, gericht op kwetsbare gezinnen. Onderzocht zijn pilot Kind Centraal in Nijmegen, PlusTeam Geldrop, Mierlo, Waalre, Integrale Pleegzorg + Dordrecht.

Ambulante Multifocale Teams

Lees hoe binnen Kenter jeugdhulp gezinsgericht gewerkt wordt met Ambulante Multifocale Teams (AMT) met brede expertise op het gebied van jeugd- en opvoedhulp en jeugd-ggz.

Samenwerking met volwassenen-ggz

Lees in een inventarisatie van de Associatie Wijkteams hoe wijkteams nu al samenwerken met de volwassenen-ggz.

Werkzame elementen van integraal werken

De kennissynthese Krachten bundelen bij wijkgericht werken beschrijft de werkzame elementen van integraal werken aan de hand van negen praktijkvoorbeelden. De kennissynthese is een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Vilans.

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Foto Marlies de Jong

Marlies de Jong

senior medewerker inhoud