Onderwijs-zorgarrangementen

Een onderwijs-zorgarrangement is een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, speciaal voor schoolgaande kinderen die onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Bij een onderwijs-zorgarrangement werken ouders, school en jeugdhulp met elkaar samen. Ze brengen samen in kaart wat de ondersteuningsbehoefte van het kind is. Vervolgens maken ze concrete afspraken over de ondersteuning. Daarbij staat de ontwikkeling van het kind op school centraal. Lees meer

Uitgelicht