Onderwijs-zorgarrangementen

Een onderwijs-zorgarrangement is een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, speciaal voor kinderen die onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Bij een onderwijs-zorgarrangement werken ouders, school en jeugdhulp samen. Ze brengen in kaart welke ondersteuning het kind nodig heeft en maken daar afspraken over. Daarbij staat de ontwikkeling van het kind op school centraal. Onderwijs-zorgarrangementen zijn er voor individuele kinderen en voor groepen kinderen.

Uitgelicht