Wat is een onderwijs-zorgarrangement?

Bij een onderwijs-zorgarrangement (oza) werken kind en ouders samen met onderwijs, jeugdhulp en/of zorg. Deze samenwerking komt tot stand als kinderen naast ondersteuning in het (speciaal) onderwijs ook jeugdhulp en/of zorg nodig hebben en gebeurt op basis van één kind en één plan. Oza's zijn er zowel in het regulier als speciaal onderwijs en kunnen rondom een individueel kind, maar ook voor groepen kinderen worden georganiseerd.

Het uitgangspunt van oza's is om de reguliere onderwijsontwikkeling van een kind te ondersteunen, om zo de continuïteit van de schoolloopbaan te bevorderen. Door het behalen van een startkwalificatie en het versterken van de eigen kracht van de leerling en zijn omgeving, kan een kind zich fysiek en mentaal optimaal ontwikkelen op school, thuis en in zijn vrije tijd.

Maatwerk

Een oza is altijd maatwerk; de behoefte van de leerling of een groep leerlingen bepaalt de inhoud van een oza. Meerdere partijen brengen de ondersteuningsbehoeften in kaart zodat er een samenhangend en integaal beeld ontstaat van het functioneren en de behoeften van het kind, thuis, op school en in zijn vrije tijd.

Het ontwikkelingsperspectief op lichamelijk, cognitief, psychisch en emotioneel gebied wordt daarop afgestemd. Zo ontstaat er een integraal beeld. Dit vormt de basis voor ondersteuningsafspraken tussen de partijen, zodat er een herkenbare, veilige structuur ontstaat waarin de leerling zich kan ontwikkelen.

Ontwikkelingsperspectief

Een oza richt zich op leerlingen met een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte waarin regulier of speciaal onderwijs niet alleen kunnen voorzien. Het doel is om, op basis van een integraal ontwikkelingsperspectief en een daarop afgestemd ondersteuningsaanbod, op school, thuis en in de vrije tijd de schoolloopbaan en de brede ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.

Verschillende samenwerkingsvormen

De organisatie van oza's is afhankelijk van lokale of regionale mogelijkheden. Er ontstaan de laatste jaren steeds meer samenwerkingsvormen. Zo zijn er arrangementen waarbij regulier onderwijs met een wijkteam samenwerken, of arrangementen waarbij speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs samenwerken met gespecialiseerde jeugdhulp.

Vincent Fafieanie