Ik krijg een onderwijs-zorgarrangement, wat betekent dat?

Soms heb je naast onderwijs ook zorg nodig om je te kunnen ontwikkelen en om nieuwe dingen te kunnen leren. Dan kan een onderwijs-zorgarrangement een oplossing zijn. Dit wordt ook wel een 'oza' genoemd. Hieronder leggen we uit wat dat precies is.

Wat is een onderwijs-zorgarrangement?

Bij een onderwijs-zorgarrangement (oza) werken mensen van school en de mensen die jou hulp of zorg geven, samen. Deze samenwerking kan op verschillende manieren worden ingevuld. Voordat een oza start, maak jij met je ouders en alle andere betrokkenen een plan. Hierin staat wat jij nodig hebt om te kunnen leren. Ook staat erin wat je nodig hebt om je beter te ontwikkelen, en daardoor ook beter in je vel te zitten.

Jouw mening en die van je ouders of verzorgers is erg belangrijk. Het plan gaat immers over jou. Jij hebt dan ook het recht om mee te praten over beslissingen die over jou worden gemaakt. Lees meer op Beslissing over jou? Weet waar je recht op hebt!

Het fijne aan een oza is dat het op alle plekken wordt gebruikt waar jij hulp krijgt. Dus op school, bij jeugdhulp of je maatschappelijk werker. Iedereen werkt dus samen met jou op basis van een en hetzelfde plan.

Waarom denken zoveel mensen mee?

Jij kent jezelf natuurlijk goed. Maar ook anderen kennen jou, zoals je ouders en je leraren. Zij zien soms dingen die jij misschien niet ziet bij jezelf. Jouw ouders maken je thuis mee. En jouw leraar weer op school. Die kan vertellen wat je daar goed kunt en waar je moeite mee hebt. Jouw hulpverlener weet weer goed welke zorg jou helpt.

Doordat iedereen meedenkt over dit plan, wordt heel duidelijk wat jij nodig hebt in het dagelijks leven: op school, thuis of in je vrije tijd. Dankzij hulp op al deze verschillende gebieden, kun je vaak beter leren en jezelf ook beter ontwikkelen.

Eens in de zoveel tijd kom je samen met alle mensen samen die betrokken zijn bij jouw oza. Dan bespreek je hoe het gaat. Wanneer het nodig is, passen jullie het plan aan.

Wat biedt een onderwijs-zorgarrangement?

Bij een oza wordt op papier beschreven wat jij al goed kunt en waar je hulp bij nodig hebt. Ook staat erin wie deze hulp aan jou biedt en hoe ze dit doen. Een oza is speciaal voor jou gemaakt, omdat iedere leerling anders is. Als je bijvoorbeeld een ziekte of lichamelijke beperking hebt, is er meestal een samenwerking tussen school en de gezondheidszorg. Heb je hulp nodig bij het begrijpen en veranderen van je gedrag, dan krijg je een oza dat bestaat uit hulp vanuit school en bijvoorbeeld de jongerenwerker. Een oza kan dus per leerling verschillen en wordt afgestemd op wat jij nodig hebt.

Heb je vragen?

Heb je een vraag over jouw oza of over iets anders? Dan kun je hiervoor altijd terecht bij jouw leraar, mentor of zorgcoördinator.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren