Wat is een OPP en wat heb ik eraan?

Afspraken over extra zorg op school staan in een persoonlijk ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit plan gaat over je doelen in het onderwijs en wat je nodig hebt om die te bereiken. Wat betekent dat en wat heb je eraan?

Wat staat er in een ontwikkelingsperspectief?

Het ontwikkelingsperspectief of OPP gaat over jouw ontwikkeling op school én over jouw plannen voor de toekomst. Er staat in of je na deze school door kan naar werk, dagbesteding of een andere vorm van onderwijs. Dit ontwikkelingsperspectief maakt de school op basis van de volgende vragen:

  1. Welke zorg en ondersteuning heb je nodig?
  2. Hoe sta je er in het onderwijs voor?
  3. Hoe goed kan je met jezelf en anderen omgaan?

Op basis van bovenstaande vragen bepaalt de school welke ondersteuning jij krijgt. Dat geeft jou en je ouders houvast in wat jullie van de school mogen verwachten.

Samen met de school bekijken jij en je ouders in ieder geval één keer per jaar hoe het gaat met je ontwikkeling. Haal je je doelen en is de volgende stap nog haalbaar? 

Voorbeelden van doelen

In je OPP kun je aangeven wat je met ondersteuning van de school wilt bereiken, bijvoorbeeld:

  • meer aansluiting vinden bij je klasgenoten
  • conflicten met de leerkracht voorkomen
  • je deelname aan fysieke lessen opbouwen, bijvoorbeeld in drie maanden naar 50 procent, om te beginnen met de vakken aardrijkskunde en natuurkunde
  • beter leren omgaan met stress en tijdsdruk

Je stem laten horen

Het ontwikkelingsperspectief is een manier om je stem te laten horen. Je kunt bij het opstellen ervan aangeven wat je op school wilt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. Zoals deze leerling zegt: 'Het OPP hielp mij om me gezien te voelen op school.'

Denk je dat een ontwikkelingsperspectief jou kan helpen met je motivatie voor school? Vraag dan je school om samen zo'n perspectief op te stellen. 

'Ik had op school een OPP voor de zorg die ik kreeg. Een paar jaar later kwam er een nieuwe zorgcoördinator. Die wilde mijn ontwikkelingsperspectief aanpassen. Ik was het hiermee eens en heb voorgesteld het perspectief zelf te schrijven. Hier stemde de zorgcoördinator mee in. Toen heb ik er echt mijn eigen plan van kunnen maken. Bij mijn overstap naar een nieuwe school was het fijn dat ik dit ontwikkelingsperspectief kon meenemen. Hierdoor kwam de ondersteuning sneller op gang en leerden de nieuwe school en ik elkaar beter kennen.'

Inspraak

Je ouders moeten het eens zijn met de ondersteuning die een school gaat bieden voordat het ontwikkelingsperspectief klaar is. Dat heet instemmingsrecht.

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap werkt op dit moment aan een hoorrecht voor leerlingen. Daardoor wordt in de wet vastgelegd dat leerlingen mogen meepraten bij het opstellen van hun ontwikkelingsperspectief. Volgens het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties hebben jongeren en kinderen dit recht al. Bekijk voor meer informatie de pagina Ik kan niet meer naar school, wat zijn mijn rechten en plichten?

Wat heeft de school aan een OPP?

Met het OPP kunnen scholen extra geld aanvragen om jou de ondersteuning te geven die je nodig hebt. Dit doen ze bij het samenwerkingsverband passend onderwijs. Het ontwikkelingsperspectief is de onderbouwing voor het extra geld dat voor jouw ondersteuning nodig is.

Meer informatie over het ontwikkelingsperspectief vind je op de site van het steunpunt Passend Onderwijs

Deze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met Adviesraad ÉigenWijsheid

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren