Wat is hoorrecht in het onderwijs?

Op dit moment is een wetsvoorstel voor hoorrecht in het onderwijs in de maak. Hoorrecht betekent dat je gehoord wordt in beslissingen die jou aangaan. Hieronder lees je meer over hoorrecht, wat het wetsvoorstel inhoudt en wanneer je het hoorrecht kunt verwachten.

Wat is hoorrecht?

Hoorrecht betekent simpelweg dat je gehoord wordt in beslissingen die jou aangaan. Alle kinderen hebben dit recht vanuit het Kinderrechtenverdrag. De wet 'Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs' gaat dit recht vastleggen voor leerlingen die extra hulp nodig hebben in het onderwijs.

Voor wie is dit hoorrecht?

De wet richt zich op leerlingen die ondersteuning nodig hebben om naar school te gaan. Bijvoorbeeld: als je extra steun nodig hebt bij het plannen en organiseren van schoolwerk of vanwege sociaal-emotionele problemen zoals een depressie.

De hulp die de school hiervoor biedt, moet samen met de leerling worden afgestemd. Het hoorrecht geldt bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief, afgekort OPP. Dit plan gaat over je doelen in het onderwijs en wat je nodig hebt om die te bereiken. Meer hierover lees je op de pagina Wat is een OPP en wat heb ik eraan?

Wat verandert met dit wetsvoorstel?

Als hoorrecht in de wet is vastgelegd, moeten scholen kunnen aantonen dat zij de mening van de leerling hebben meegenomen in het ontwikkelingsperspectief. Daarnaast worden nog twee maatregelen genomen om de positie van leerlingen en ouders in het onderwijs te verstevigen:

  • Leerlingen en ouders krijgen betere informatie over welke ondersteuning en hulp een school kan bieden. Alle scholen moeten dit opnemen in de schoolgids.
  • Er komen onafhankelijke ouder- en jeugdsteunpunten. Deze helpen en informeren ouders en jongeren die vragen hebben over extra hulp op school.

Wanneer kan ik hoorrecht op mijn school verwachten?

Voordat het hoorrecht wordt ingevoerd, moet een aantal stappen worden gezet. De verplichte internetconsultatie is in september 2022 afgerond. De verwachting is dat de wet vanaf 1 augustus 2024 van kracht wordt. Maar vergeet niet, vanuit het Kinderrechtenverdrag hebben kinderen en jongeren al hoorrecht. Aarzel dus niet om je stem te laten horen over de zorg die je op school krijgt.

Internetconsultatie: Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijsDe stem van de leerling: online magazine

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren