Praktijkvoorbeelden van onderwijs-zorgarrangementen

Sommige kinderen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook jeugdhulp en/of zorg nodig om naar school te kunnen gaan. In een onderwijs-zorgarrangement bieden onderwijs en jeugdhulp deze ondersteuning op maat, samen met het kind en de ouders. In de praktijk blijkt dit soms lastig te realiseren. Hoe organiseer je zo'n onderwijs-zorgarrangement? Wat is ervoor nodig, en wat werkt er in de praktijk? Onderstaande praktijkervaringen bieden inspiratie en inzicht in het opzetten en operationaliseren van onderwijs-zorgarrangementen.

Passend onderwijs in de praktijk

Jeugdhulpverleners die elke week op school komen, individueel maatwerk om een thuiszittend kind weer naar school te krijgen, een aanpak om schoolangst stapje voor stapje te overwinnen. In het rapport Verrassend passend vind je acht innovatieve voorbeelden waarin onderwijs en jeugdhulp samen optrekken. 

Vincent Fafieanie