Praktijkvoorbeelden van onderwijs-zorgarrangementen

Onderwijs, gemeenten en professionals zetten zich steeds meer in om onderwijs-zorgarrangementen op te zetten en verder te ontwikkelen. We beschrijven hieronder enkele inspirerende praktijkvoorbeelden. 

Passend onderwijs in de praktijk

Jeugdhulpverleners die elke week op school komen, individueel maatwerk om een thuiszittend kind weer naar school te krijgen, een aanpak om schoolangst stapje voor stapje te overwinnen. In het rapport Verrassend passend vind je acht innovatieve voorbeelden waarin onderwijs en jeugdhulp samen optrekken.