De Waag: Wonen, behandeling & onderwijs onder één dak

De Waag is een woon-, behandel en onderwijsarrangement voor jongeren met een IQ tussen de 40 en 60. Door bijkomende psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD, hechtingsstoornis, ODD, kunnen (ernstige) gedragsproblemen ontstaan. De leerlingen lopen hierdoor vast in het (speciaal) onderwijs. De Waag biedt wonen, behandeling en onderwijs onder één dak; de jongere staat centraal. De behandelvisie, begeleidingsvisie en scholing van het personeel wordt gezamenlijk geformuleerd en uitgevoerd De Waag is een samenwerking tussen Pluryn Werkenrode Groep en De Werkenrode School (Onderwijsgroep Punt Speciaal) in Groesbeek.

Doel

Stimuleren van eigenheid en zelfacceptatie van de jongeren, en het vormgeven van hun leven (zelfregie en kwaliteit van leven). Doelen op het gebied van passende maatschappelijke participatie:

 • Jongeren ontwikkelen zich naar hun eigen mogelijkheden (persoonlijkheid en vaardigheden).
 • Jongeren worden sociaal, emotioneel en praktisch vaardiger.

Beoogde resultaten zijn:

 • Terugkeer naar de thuissituatie.
 • Wonen in een kleine groep of met minder begeleiding.
 • Dagbesteding/werk naar moderne maatstaven (participatie). Bij hardnekkige problematiek is blijvende ondersteuning nodig, gericht op hanteerbaarheid en levenskwaliteit.

Subdoelen:

 • Gedragsproblematiek verminderen
 • Sociale vaardigheden verbeteren
 • Zelfredzaamheid verbeteren
 • Emoties beter reguleren
 • Agressie beter reguleren
 • Contact met familieleden verbeteren
 • Overmatig middelengebruik voorkomen
 • Kennistoename over de eigen problematiek en acceptatie van grenzen
 • Duidelijk toekomstperspectief en aansluitend onderwijsaanbod

Doelgroep

Bij de Waag verblijven jongeren met ernstige problemen als gevolg van een laag intellectueel functioneren in combinatie met een beperkte sociale en emotionele redzaamheid.

Een matig tot lichte verstandelijke beperking is de gemene deler binnen deze groep, maar de gedragsproblemen komen voort uit een combinatie van factoren:

 • laag intellectueel functioneren (IQ 40 tot 60)
 • beperkt sociaal aanpassingsvermogen
 • bijkomende psychische en gedragsproblematiek (comorbiditeit)
 • systeemproblematiek.

Aanpak

De Waag is een samenwerking tussen Pluryn Werkenrode Groep en De Werkenrode School (Onderwijsgroep Punt Speciaal) in Groesbeek. Het is een woon-, behandel en onderwijsarrangement voor jongeren met een IQ tussen de 40 en 60, die tevens psychiatrische problemen als autisme, ADHD of hechtingsstoornis hebben. Hierdoor ontstaan (ernstige) gedragsproblemen. De leerlingen lopen vast in het (speciaal) onderwijs. De Waag geeft hen een woning, behandeling en onderwijs onder één dak.

Korte lijnen

De jongere staat centraal. Begeleiding, behandeling en arbeidstoeleiding lopen via korte lijnen. De behandelvisie, begeleidingsvisie en scholing van het personeel wordt gezamenlijk geformuleerd en uitgevoerd.

Opzet

De Waag hanteert een vaste werkwijze, begeleidingsstijl en methodieken die bijdragen aan het woon-, behandel- en onderwijsarrangement. Verantwoordelijkheden en procedures zijn helder omschreven, en in de behandelvisie staat duidelijk waaraan een behandelplan moet voldoen. Ook zijn er periodieke evaluaties.

Contactgegevens

Marja Pasman
Teamleider de Waag - onderwijs
E-mail: mpasman@werkenrodeschool.nl