De Vaart en Lichtenbeek: Gezamenlijke zmolk-klas

Cluster-4-school De Vaart en cluster-3-school Lichtenbeek hebben een gezamenlijke zmolk-klas. Zmolk’ers zijn leerlingen met aanzienlijke gedragsproblemen en een lage intelligentie. De aanleiding: op de ene school leerlingen met flinke gedragsproblemen en kinderen met lage intelligentie op de andere school. Het doel: kinderen optimaal onderwijs laten volgen in een setting die bij hun ondersteuningsbehoefte past. Basisvoorwaarden zijn duidelijkheid, veiligheid en regelmaat.

Doel

De zmolk-groep voor het vso startte zeven jaar geleden op het Vierbeek College. Het Prisma had een groep leerlingen die ‘binnenkwam, alles op zijn kop zette en via de achterdeur weer vertrok’, en het Vierbeek College had leerlingen met gedragsproblemen in combinatie met een laag IQ. Het schoolbestuur besloot een groep met ‘cluster-3-onderwijs in een cluster-4-setting’ te vormen.

Twee jaar geleden nam het so dit format over; cluster-4-school De Vaart en cluster-3-school Lichtenbeek hebben een gezamenlijke zmolk-klas, gevestigd in de cluster-4-setting van De Vaart. De aanleiding was hetzelfde: leerlingen met flinke gedragsproblemen op de ene school en kinderen met lage intelligentie op de ander.

Momenteel heeft De Vaart één zmolk-klas en het Vierbeek College twee.

Doel is dat kinderen optimaal onderwijs volgen in een setting die bij hun ondersteuningsbehoefte past. Basisvoorwaarden zijn duidelijkheid, veiligheid en regelmaat.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit zmolk’ers. Dit zijn leerlingen met aanzienlijke gedragsproblemen en een lage intelligentie, die zowel in een reguliere cluster 3- als cluster 4-groep niet tot hun recht komen. Ze hebben intensieve sociaal-emotionele begeleiding nodig. Groep 1-6 startte met zeven leerlingen die op dat moment nog maar één uur per dag naar school gingen.

Uitstroomperspectief voor de vso zmolk’ers is vrijwel altijd dagbesteding (enkelen naar arbeid); leerroute 3.

Aanpak

Organisatie: huisvesting binnen cluster 4, omdat de grotere omvang meer mogelijkheden biedt. Op het vso zijn er ook andere ‘speciale groepen’, zoals voor internaliserende problematiek. Met die groepen valt bijvoorbeeld de begin- en eindtijd of de pauze samen.

Gestreefd wordt naar combi’s van een leerkracht en een onderwijsassistent uit cluster 4 en 3.

Betrokken partijen

SO: Lichtenbeek (Cluster 3, Arnhem) en De Vaart (Cluster 4, Oosterbeek)
VSO: Het Prisma (Cluster 3, Arnhem) en het Vierbeek College (Cluster 4, Oosterbeek)

Nauwe samenwerking tussen vier scholen: twee cluster-3-scholen en twee cluster-2-scholen.

De zmolk-klassen zijn aanwezig op De Vaart en het Vierbeek College

Contactgegevens

Wim van Schaik
Directeur De Vaart en Vierbeek College