De Familieklas: Concrete doelen van kinderen en ouders met leerkrachten

De Familieklas helpt leerkrachten bij het zoeken van ondersteuning bij het bijsturen van probleemgedrag. Kinderen, ouders en leerkrachten bepalen samen concrete doelen. Door deze gecombineerde aanpak ontstaat vaak meer wederzijds begrip tussen ouders en school. De Familieklas richt zich op kinderen uit groep vier t/m acht van de basisschool. De methodiek is bedoeld voor gedragsproblemen die de eigen leerprestaties en/of die van klasgenoten in de weg staan.

Doelen

Veel leerkrachten zoeken ondersteuning bij het bijsturen van probleemgedrag. De Familieklas helpt hierbij. Als gedragsproblemen afnemen, gaan de leerprestaties omhoog en krijgen leerlingen weer plezier in school. Kinderen, ouders en leerkrachten bepalen samen concrete doelen. Door deze gecombineerde aanpak ontstaat vaak meer wederzijds begrip tussen ouders en school. Hierdoor verbeteren de onderlinge relaties.

Doelgroep

De Familieklas richt zich op kinderen uit groep vier t/m acht van de basisschool. De methodiek is bedoeld voor gedragsproblemen die de eigen leerprestaties en/of die van klasgenoten in de weg staan. De school vraagt ouders of zij met hun kind willen deelnemen. Het is belangrijk dat dit niet wordt geforceerd.

Aanpak

Gedurende drie maanden komen ouder en kind wekelijks een ochtend naar De Familieklas. Ze werken hier samen aan schoolopdrachten. Eens per twee weken spreken ouders met elkaar over het gedrag van hun kind, hun eigen rol en de Familieklas als geheel. Een ouderbegeleider van de Familieklas begeleidt dit gesprek.

Doelenkaart met leerdoelen

Kinderen krijgen een doelenkaart met daarop hun leerdoelen. De leerkracht vult deze iedere schooldag in. Vervolgens beoordeelt de ouder het kind op de leerdoelen. Doordat ouders en leerkracht samenwerken, ontstaat een eenduidig beeld van hoe het kind functioneert in de klas. Kinderen zijn zich bewust van wat hun ouders en de leerkracht verwachten, en ze leren wat hun eigen invloed is op positief gedrag.

Contactgegevens

Eveline Bos
E-mail: eveline.bos@familieklas.nl

Margreet Kalkman
E-mail: margreet.kalkman@familieklas.nl

Bouline Lindemulder
E-mail: bouline.lindemulder@familieklas.nl

Ine van de Velde
E-mail: ine.vandevelde@familieklas.nl