Wat betekent een onderwijs-zorgarrangement voor mijn kind?

Als je kind naast onderwijs ook zorg nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen, kan het in aanmerking komen voor een onderwijs-zorgarrangement (oza). Maar wat is dat precies? Daarover lees je op deze pagina meer. 

Wat is een onderwijs-zorgarrangement (oza)?

Bij een onderwijs-zorgarrangement (oza) staat jouw kind of het gezin centraal. Samen met school en jeugdhulp of zorg kijk je naar wat je kind nodig heeft om te kunnen leren en ontwikkelen. Bij dit proces ben jij als ouder, samen met jouw kind, belangrijk en onmisbaar. Met elkaar breng je in beeld hoe je kind functioneert en wat de ondersteuningsbehoeften zijn.

Waarom bespreken meerdere partijen wat mijn kind nodig heeft?

Bij een oza werk je samen als ouder, kind, onderwijs, en jeugdhulp of zorg. Het kan per kind en situatie verschillen wie er met jou en school praten. Dit kan het wijkteam zijn, maar soms ook (gespecialiseerde) jeugdhulp.

Doordat meerdere partijen de behoeften in kaart brengen, ontstaat een goed en samenhangend beeld over de ontwikkeling en mogelijkheden van jouw kind. Iedereen krijgt zo zicht op wat jouw kind kan en nog nodig heeft op school, thuis en in de vrije tijd. Dit wordt verwerkt in een plan. Vaak verbetert de hulp niet alleen de ontwikkeling van jouw kind op school, maar ook thuis en in de vrije tijd.

Wat betekent dit plan voor mijn kind?

Bij een oza geldt: één kind, één plan. Voor zowel school als jeugdhulp of zorg staat hierin wat de afspraken en doelen zijn waaraan jullie samenwerken. De hulp voor jouw kind kan op school zijn, maar ook thuis en in de vrije tijd.

Soms wordt een oza gemaakt voor één kind, en soms voor een groep kinderen. Dit is zoals deze kinderen dezelfde ondersteuningsbehoeften hebben. Een oza wordt altijd op maat gemaakt en kan zowel voor kinderen op het regulier onderwijs als het speciaal onderwijs worden ingezet.   

Hoe gaan partijen samenwerken?

Hoe een oza wordt gemaakt en uitgevoerd, kan per gemeente en samenwerkingsverband verschillen. Vaak heeft dit te maken met de afspraken die binnen jouw regio of gemeente zijn gemaakt tussen scholen en jeugdhulp en zorginstanties. Zo zijn er arrangementen waarbij de school samenwerkt met het wijkteam, maar er zijn ook oza's waarbij speciaal onderwijs en jeugdhulp samenwerken. Dat kan voor jou ingewikkeld zijn, maar bij het samenstellen van een oza wordt je verteld wat de mogelijkheden in jouw regio zijn. Je kunt het ook altijd vragen aan het samenwerkingsverband van scholen of het steunpunt.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders