Groeiend jeugdzorggebruik

Veel kinderen en jongeren zeggen dat ze niet lekker in hun vel zitten. Steeds vaker krijgen ze hulp van jeugdzorg. Toch lijkt het niet beter met ze te gaan. Hoe komt dat? En hoe zorgen we voor een fijne omgeving waarin kinderen kansrijk kunnen opgroeien? Het is belangrijk dat we er voor elkaar zijn als samenleving. Dat we kinderen en jongeren de aandacht geven die ze nodig hebben. En dat we werk maken van het verbeteren van de jeugdzorg. Zo werken we aan een hoopvolle toekomst voor kinderen en jongeren.

Uitsnede infographic Andere kijk op jeugdzorggebruik

Andere kijk

Het beroep op jeugdzorg is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Toch lijkt het niet beter te gaan met kinderen en jongeren in Nederland. In een essay analyseert het Nederlands Jeugdinstituut de beschikbare gegevens en pleit het voor een verbetering van de omgeving waarin jongeren opgroeien.

Lees het essay 'Andere kijk op groeiend jeugdzorggebruik'Bekijk de infographic voor een samenvattingLees het nieuwsbericht

Meer informatie

Alle onderwerpen