Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Voor- en vroegschoolse educatie is er voor het vergroten van onderwijskansen van kinderen. Het gaat om kinderen tussen 2,5 en 6 jaar die een risico hebben op een onderwijsachterstand. Door vroeg- en voorschoolse educatie kunnen ze beter van start aan het begin van de basisschool. Lees meer

Uitgelicht