Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Voor- en vroegschoolse educatie is er voor het vergroten van onderwijskansen van kinderen. Het gaat om kinderen tussen 2,5 en 6 jaar die risico lopen op een onderwijsachterstand. Door vroeg- en voorschoolse educatie hebben ze een betere start op de basisschool. Ontbreekt die extra steun en beginnen ze met een achterstand, dan hebben ze daar vaak hun hele leven last van. Ze stoppen eerder met school en hebben meer kans op een lagere opleiding, armoede en een slechtere gezondheid.

Uitgelicht