Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Misschien komt jouw kind in aanmerking voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). Wat is dat precies? En wat is het doel ervan?

Wat is voorschoolse educatie?

Voorschoolse educatie is een programma voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar dat hun ontwikkeling stimuleert op verschillende gebieden. Het wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of bij de kinderopvang. Voorschoolse educatie is bedoeld voor kinderen die een achterstand hebben, bijvoorbeeld op het gebied van taal. Door het programma te volgen, kunnen zij hun achterstand inlopen en een goede start maken op de basisschool.

In de meeste gemeenten beoordeelt het consultatiebureau of een kind extra ondersteuning kan gebruiken en  daarvoor een ve-indicatie krijgt. Kinderen met die indicatie kunnen deelnemen aan een voorschoolprogramma. De voorwaarden daarvoor verschillen per gemeente. Wil je weten welke voorwaarden gelden voor jouw kind? Op de website van je gemeente of van het consultatiebureau in je gemeente kun je daar informatie over vinden.

Wat is vroegschoolse educatie?

Vroegschoolse educatie is vergelijkbaar met voorschoolse educatie, maar dan voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Ook vroegschoolse educatie is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een risico daarop. In een speciaal programma waar kinderen tijdens schooltijd aan meedoen, ontwikkelen zij door te spelen allerlei vaardigheden op het gebied van taal, rekenen, motoriek en met elkaar omgaan. Scholen zijn verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

Waar vind ik een voorschoolse educatieve locatie?

Bij het consultatiebureau of het Centrum voor Jeugd en Gezin kun je navragen welke peuterspeelzalen, kinderopvanglocaties of basisscholen bij jou in de buurt voorschoolse educatie aanbieden. Zij hebben vaak ook een overzicht van locaties met voorschoolse educatie op hun website staan. Alle basisscholen bieden vroegschoolse educatie aan.

Bij wie kan ik terecht met vragen over voor- en vroegschoolse educatie?

Op het consultatiebureau

Met je jonge kind bezoek je regelmatig het consultatiebureau. Je kunt daar ook altijd terecht met je vragen. Ook over voorschoolse educatie. De medewerkers helpen je graag. Het consultatiebureau kan je bijvoorbeeld helpen met vragen als:

  • Waar vind ik een locatie met voorschoolse educatie?
  • Wat is voor- en vroegschoolse educatie precies?
  • Is voorschoolse educatie iets voor mijn kind?
  • Wat is een vve-indicatie en waar is die voor nodig?
  • Hoe kan mijn kind een vve-indicatie krijgen?

Bij de pedagogisch medewerker of leerkracht

Voor vragen over vve kun je ook terecht bij de pedagogisch medewerker van de kinderopvang of peuterspeelzaal of bij de leerkracht van je kind. Zij weten veel over vve en over jouw kind, en denken graag met je mee.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders