Kan mijn kind meedoen aan voor- en vroegschoolse educatie?

Heb jij als ouder over voor- en vroegschoolse educatie (vve) gehoord? En denk je dat het ook iets is voor jouw kind? Of heeft je kind een vve-indicatie gekregen? Op deze pagina vind je informatie over de weg naar voor- en vroegschoolse educatie en hoe je je kind kunt laten deelnemen.

The information on this page is also available in English.

Voor wie is voor- en vroegschoolse educatie bedoeld?

Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo en op een eigen manier. Het ene kind kletst op tweejarige leeftijd al heel veel en maakt al lange zinnen. Een andere kind doet dat pas veel later. Die verschillen tussen kinderen zijn er ook op andere gebieden in de ontwikkeling van een kind. Een kleine taalachterstand op peuterleeftijd hoeft nog niet voor problemen te zorgen. Maar het is wel belangrijk dat het kind er in de toekomst geen last van krijgt. Daarom is voor- en vroegschoolse educatie (vve) ontwikkeld. Voorschoolse educatie is voor kinderen in de peutergroep, vroegschoolse educatie voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool.

Vve is gericht op de brede ontwikkeling van kinderen, met extra aandacht voor taal. Kinderen bij wie de taalontwikkeling wat minder vlot verloopt, worden extra gestimuleerd. Door te spelen leert een kind allerlei vaardigheden. Zo leren kinderen bijvoorbeeld met elkaar om te gaan en samen te spelen. Ze leren nieuwe woorden en getallen, en kleuren en vormen herkennen. Vve helpt je kind om de Nederlandse taal beter te begrijpen en spreken, zodat jouw kind goed meekan op de basisschool.

Lees meer over de ontwikkeling van je peuter

Wie geeft het advies voor voorschoolse educatie?

Wanneer je kind extra begeleiding kan gebruiken voor een goede start op de basisschool, geeft in de meeste gemeenten het consultatiebureau een indicatie voor voorschoolse educatie. Deze indicatie is een advies om je peuter aan te melden voor de voorschool. Het is geen verplichting.

Elke gemeente heeft een of meer consultatiebureaus of Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's). Zij volgen alle kinderen vanaf hun geboorte tot hun achttiende jaar. De arts van het consultatiebureau kijkt naar de ontwikkeling van je kind, voor het eerst wanneer je kind elf maanden is. Voor het advies kijkt de verpleegkundige of arts ook naar de omgeving waarin het kind opgroeit.

Lees meer over voor- en vroegschoolse educatie

Kan ik als ouder vve-indicatie aanvragen?

Denk je dat het voor jouw kind goed is om deel te nemen aan een voorschools educatieprogramma? Dan kun je bij het consultatiebureau een vve-indicatie aanvragen. Wanneer het consultatiebureau je kind geen indicatie geeft, kan je kind soms wel deelnemen aan voorschoolse educatie. Maar de kosten worden dan niet door de gemeente betaald.

Wie betaalt de voorschoolse educatie?

Heeft je kind een vve-indicatie gekregen van het consultatiebureau? Dan betaalt de gemeente een groot deel van de kosten. Als ouder betaal je wel een ouderbijdrage. Hoe hoog deze ouderbijdrage is, verschilt per gemeente.

Heeft je kind geen vve-indicatie gekregen, maar maakt het wel gebruik van voorschoolse educatie? Dan heb je vaak geen recht op een tegemoetkoming van de gemeente. Maar je hebt misschien wel recht op kinderopvangtoeslag. Gemeenten bepalen hoe ze hiermee omgaan. Dat kan dus per gemeente verschillen.

Meer informatie over de kosten voor ouders vind je op de website van belangenvereniging BOinK.

Wie geeft het advies voor vroegschoolse educatie?

Scholen zijn verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. Vroegschoolse educatie is vergelijkbaar met voorschoolse educatie, maar dan voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Ook vroegschoolse educatie is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of met een risico daarop. In een speciaal programma waar de kinderen tijdens schooltijd aan kunnen meedoen, ontwikkelen zij door te spelen allerlei vaardigheden op het gebied van taal, rekenen, motoriek en met elkaar omgaan.

Hoe kan ik thuis de ontwikkeling van mijn kind stimuleren?

Voorschoolse educatie is niet de enige manier om de ontwikkeling van je kind te stimuleren. Ook thuis kun je daar veel aan doen. Lees meer informatie en tips op:

Je kind voorbereiden op de basisschool

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders