Peuter | De algemene ontwikkeling

In de peutertijd ontwikkelt je kind zich snel. Je kind begrijpt en spreekt steeds meer woorden en zinnen, speelt meer samen met andere kinderen en doet steeds meer dingen zelf. Ze oefenen met zelfstandig worden. Wanneer het even niet lukt, kan dat frustrerend zijn voor je peuter. Driftbuien zijn dan ook heel normaal in deze fase.

Ontwikkeling van je kind

In de peutertijd groeit je kind snel. Je merkt dat bijvoorbeeld aan het praten. Je kind begrijpt jou als ouder steeds beter en probeert zelf ook iets te vertellen. Peuters gaan steeds meer met leeftijdsgenootjes spelen, bijvoorbeeld door speelgoed te delen en te kletsen. De meeste peuters vinden het leuk om, zelfverzonnen, verhaaltjes na te spelen. En om verstoppertje te spelen of iets te verstoppen.

Kinderen in de peuterleeftijd gaan steeds meer de regels van ouders begrijpen. Ze weten bijvoorbeeld waar ze wel en niet aan mogen komen. In de peutertijd leren kinderen ook om op een potje of een wc te poepen en plassen. Ze worden zindelijk, en ze gaan steeds meer dingen zelf doen. Bijvoorbeeld aankleden, met een lepel of vork eten, en een spelletje op de telefoon spelen. Tot slot weten ze in deze leeftijdsfase goed of ze een jongen of meisje zijn, hun genderidentiteit

De peuterpuberteit is onderdeel van de ontwikkeling van peuters. Doordat zij steeds zelfstandiger willen worden, gaan ze nieuwe dingen proberen. Ze oefenen met hun zelfstandigheid, en niet alles lukt altijd. Dat vinden ze lastig, waardoor ze zich gefrustreerd kunnen voelen en veel emoties ervaren. Het is normaal dat kinderen in de peuterpuberteit te maken krijgen met driftbuien. 

Hoe kun je de ontwikkeling ondersteunen?

Net als in de babytijd heeft je kind in de peutertijd jouw steun en hulp nodig. Aan de ene kant door te kijken en luisteren naar wat het kind wil, aan de andere kant door je kind een beetje de gang te laten gaan om dingen te ontdekken. Het is belangrijk om met je kind te praten. 

Je helpt je kind de wereld te begrijpen door uit te leggen hoe iets werkt en waarom dingen gaan zoals ze gaan. Je kunt bijvoorbeeld voorwerpen en hun eigenschappen benoemen, zoals de kleur en vorm. Of gevoelens en gebeurtenissen. Zo stimuleer je de taal- en denkontwikkeling van je kind. Praten over regels, over wat wel en wat niet mag, hoort er ook bij. Dat zijn de normen en waarden die je je kind meegeeft.

Midden in de supermarkt begon mijn zoon met zijn voeten te stampen, krijsen, schreeuwen en over de grond te rollen. Hij was zó boos omdat we niet kochten wat hij wilde eten. Dat vond ik een lastig moment, ik heb hem maar even uit laten razen. Maar leuk was het niet…

Een peuter maakt veel ontwikkelingen door. Dat kan soms lastig zijn. Je kind kan driftbuien krijgen, bang zijn voor onbekende mensen en plekken, of moeite hebben met zindelijk worden. Dat is allemaal heel normaal en gaat meestal vanzelf voorbij. Het is ook normaal als je daar als ouder vragen over hebt of onzeker over bent. Praat hierover met andere ouders, het consultatiebureau of de huisarts. Zij kunnen ervaringen met je uitwisselen of tips geven.

Videobeschrijving

Peuters en kleuters willen steeds meer zelf doen. Hoe begeleid je je kind hier goed in als ouder of opvoeder? Voor de ontwikkeling van je kind is het belangrijk om structuur te bieden tijdens deze ontdekkingsfase. Hierdoor voelt je kind zich veilig om steeds meer dingen zelf te ontdekken. In deze video vind je 3 tips die helpen bij het stellen van regels en grenzen bij kleuters en peuters.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders