Begeleiding van ouders

Het is belangrijk om ouders te begeleiden in de manier waarop zij hun kind thuis stimuleren en ondersteunen. Wat thuis gebeurt is bepalend voor de ontwikkeling van het kind.

Waarom is het belangrijk om ouders te begeleiden?

De thuisomgeving is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierbij gaat het om activiteiten die ouders met hun kind doen, zoals voorlezen, rijmen en doe-alsof-spel. En het gaat om de manier waarop ouders hun kind stimuleren en ondersteunen. De kern hiervan is de interactie tussen ouder en kind. Stimulerende ouders kunnen informatie en uitleg geven bij wat hun kind doet. Zij kunnen structuur bieden in een gesprek. En kunnen hun kind de ruimte geven om zelf dingen te ontdekken.

Niet alle ouders doen thuis activiteiten om de ontwikkeling van hun kind te bevorderen. Of de kwaliteit van de ouder-kind interactie is niet optimaal. Daarom is het belangrijk om de vaardigheden van ouders in het ondersteunen en stimuleren van hun kind te bevorderen.

Hoe begeleid je ouders?

De manier waarop je ouders begeleidt, is afhankelijk van hun situatie. Met sommige ouders kun je het gesprek hierover aangaan, andere ouders hebben meer begeleiding nodig. Het is belangrijk om aan te sluiten bij wat ouders al kunnen.

Een voorwaarde hierbij is dat er een vertrouwensrelatie bestaat. Het begint dus met het opbouwen van een band met ouders. Daarna kun je verdiepen. Dit kun je op verschillende manieren doen:

  • Geef spelmateriaal van de groep mee naar huis, zodat ouders thuis met hun kinderen aan de slag kunnen. Let er hierbij op of de ouders met het materiaal uit de voeten kunnen. Of dat zij bijvoorbeeld extra ondersteuning nodig hebben. Let er ook op of het materiaal echt gebruikt kan worden. Kinderen hebben bijvoorbeeld niets aan een kleurplaat als er thuis geen potloden zijn. Je kunt dan bijvoorbeeld ook potloden uitlenen.
  • Geef ouders tips over boekjes die zij thuis met hun kind kunnen lezen en activiteiten die zij kunnen doen. Het liefst activiteiten die aansluiten bij wat er op de groep gebeurt. Vertel ouders bijvoorbeeld welke boeken jullie op de groep voorlezen of welke liedjes jullie zingen. Je kunt ook tips geven voor uitstapjes, zoals naar de bibliotheek of naar de kinderboerderij.
  • Organiseer informatieavonden voor ouders. Geef daar niet alleen informatie, maar ga ook actief met ouders aan de slag.
  • Overleg met ouders of zij aan een WhatsAppgroep willen deelnemen waarin je tips, liedjes en activiteiten deelt.
  • Organiseer voor ouders een kijkochtend of -middag op de groep.

Interventies

Verschillende interventies uit de databank Effectieve jeugdinterventies zijn gericht op het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.

In de databank zijn de gezinsgerichte programma's Instapje, Opstapje, Opstap en VVE Thuis opgenomen. Het vve-programma Uk & Puk biedt werkbladen voor ouders aan. Piramide, Kaleidoscoop, Startblokken en Basisontwikkeling en Bas in de klas bieden materialen voor thuis of voor themabijeenkomsten voor ouders.

Voor het bevorderen van voorlezen zijn in de databank de VoorLeesExpress en Boekenpret opgenomen. Daarnaast is Bereslim een aanbieder van effectieve digitale prentenboeken en spellen voor kinderen tussen de 2 en 7 jaar.

Lotte Heijs

Lotte Heijs

medewerker inhoud