Ellen Donkers

Foto Ellen Donkers
Functie: 
adviseur en onderzoeker
E-mailadres: 
e.donkers@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 64 78
Mobiel: 
06-25660703

Ellen Donkers werkt als inhoudelijk adviseur mee aan projecten rondom de pedagogische basis. Zij houdt zich vooral bezig met gelijke kansen voor alle kinderen. Hierbinnen richt zij zich vooral op de ondersteuning van gezinnen in armoede. Daarnaast werkt ze mee aan projecten over de onderwerpen van jeugd naar volwassenheid en de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.

Expertise: gelijke kansen, onderwijsachterstanden, ouderbetrokkenheid, vroeg- en voorschoolse educatie.