Opstapje

Opstapje is gericht op ouders met kinderen van 2 tot 4 jaar met een risico op onderwijsachterstand. Het doel van de interventie is het bevorderen van de onderwijskansen van deze kinderen. Om dit doel te bereiken, richt het programma zich op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en op de bevordering van een stimulerend gezinsklimaat.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Positieve ontwikkeling
Leeftijd: 
2 tot en met 3 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang, Thuis
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Opstapje is gericht op ouders met kinderen van 2 tot 4 jaar met een risico op onderwijsachterstand.

Aanpak

Gedurende twee jaar voeren ouders minimaal tweemaal per week een spelactiviteit van Opstapje uit met hun kind. Dit doen ze aan de hand van instructiebladen met activiteiten. Daarnaast heeft Opstapje prentenboeken die de ouders gaan voorlezen of vertellen. Ook zijn er digitale activiteiten. De ouders krijgen wekelijks instructie van een speciaal getrainde begeleider die zo mogelijk de taal van de doelgroep spreekt.

Tijdsbesteding

De interventie duurt in totaal twee jaar. Daarbij doen ouders minimaal twee keer per week een spelactiviteit met hun kind. Ook nemen de ouders eens per twee weken deel aan een groepsbijeenkomst op een centrale locatie in de buurt. Er zijn in totaal 30 contactmomenten per jaar, waarbij er afwisseling is van huisbezoeken en groepsbijeenkomsten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Opstapje is een gezinsgericht programma dat zich richt op het bevorderen van de onderwijskansen van kinderen met laagopgeleide ouders. Opstapje richt zich primair op het bevorderen van een stimulerend gezinsklimaat. Door aandacht te besteden aan taalactiviteiten wordt ook de ontwikkeling van de taal, cognitie, motorische en sociale competenties gestimuleerd. Vooral de aandacht voor de eerste taal, waarmee recht wordt gedaan aan mogelijkheden van ouders, is een belangrijk aangrijpingspunt om taalactiviteiten in de thuissituatie te ontplooien.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: