VoorleesExpress

VoorleesExpress ondersteunt de taalontwikkeling van kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Leesbevordering, Onderwijsachterstanden, Taal
Leeftijd: 
2 tot en met 8 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Gezinnen met kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand of het risico daarop.

Aanpak

De VoorleesExpress richt zich op gezinnen waarvan de ouders moeite hebben de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Een vrijwilliger komt thuis voorlezen. De vrijwilliger laat ouders en kinderen zien hoe leuk taal en lezen kan zijn en zoekt samen met hen naar een manier om taal en lezen een vaste plek te geven in het gezin, bijvoorbeeld door het creëren van een voorleesritueel. De vrijwilliger laat het gezin ook kennismaken met de openbare bibliotheek en stimuleert ouders en kinderen om boeken te lenen.

Tijdsinvestering

De vrijwilliger komt twintig keer op bezoek bij het gezin, een keer per week.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt VoorleesExpress een praktisch, laagdrempelig programma met mooie materialen, dat wordt gedragen door het veld. Het is lovenswaardig dat ontwikkelaars de moeite hebben gedaan om onderzoek te laten doen naar de effecten. Na publicatie van de laatste studie komt de commissie tot een oordeel van "Effectief volgens eerste aanwijzingen voor effectiviteit".

 

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: