VVE Thuis

VVE Thuis is een programma voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) in gezinnen, gericht op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden
Leeftijd: 
3 tot en met 6 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang, In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Gezinnen met kinderen tussen 3 en 6 jaar met een risico op een onderwijsachterstand, die ook op de kinderopvang of op school meedoen aan een vve-programma.

Aanpak

De interventie gebruikt themaboekjes met activiteiten die ouders thuis met het kind kunnen doen om de taalontwikkeling te stimuleren. Daarnaast leren ouders vaardigheden om de taalontwikkeling van hun kind te ondersteunen. Dit zorgt er voor dat ouders ook na de interventie hun kind blijven stimuleren. Ook verbetert de kwaliteit van de talige interactie tussen ouder en kind.

Bij ieder thema wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd op de kinderopvang of op school. Ouders leren hoe ze de activiteiten kunnen uitvoeren met hun kind en krijgen informatie over de interactie met hun kind. Ook bespreken ouders hoe het de afgelopen tijd is gegaan met thuis spelen en voorlezen. De interventie biedt ouders tips om veel met hun kind te praten, bijvoorbeeld over wat ouders en kinderen doen, zien en horen, over wat er gebeurt en over gevoelens.

Tijdsinvestering

De ouderbijeenkomsten duren anderhalf uur. Het aantal bijeenkomsten hangt af van het aantal vve-thema's dat de instelling behandelt. Wel is het de bedoeling dat de instelling minimaal acht thema's aanbiedt per schooljaar. Bij voorkeur doen ouders en kinderen drie jaar mee aan VVE Thuis.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

VVE Thuis is een mooie interventie, die goed onderbouwd wordt met relevante literatuur over specifieke verklarende mechanismen. De commissie vindt het sterk dat er aandacht is voor positieve waardering van meertaligheid. Het effectonderzoek vond bij kleuters geen effecten, dit had mogelijk te maken met de gebrekkige implementatietrouw van het programma in de genoemde studies. Bij peuters waren de effecten beperkt gezien de ambities van de onderzochte versie van het programma. Daarom erkent de commissie VVE Thuis als Goed onderbouwd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: