Startblokken van Basisontwikkeling

Startblokken van Basisontwikkeling is een interventie die als doel heeft om onderwijs- en ontwikkelachterstanden van vve-doelgroepkinderen te voorkomen en te verminderen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Erkend als integraal vve-programma.
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Voor- en vroegschoolse educatie (vve)
Leeftijd: 
0 tot en met 8 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang, In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Als combinatieprogramma is Startblokken van Basisontwikkeling bestemd voor kinderen van 0 tot 8 jaar die een kindercentrum of de onderbouw van de basisschool bezoeken en die een risico op onderwijsachterstand lopen. Het gaat dan zowel om kinderen met laagopgeleide ouders, als om kinderen waarvan Nederlands niet de eerste taal is en kinderen met een taalachterstand.

Aanpak

De interventie wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat betekent dat de methodiek aansluit bij de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van kinderen in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten van een volgende stap in de ontwikkeling van kinderen. Professionals ontwerpen en plannen zelf aanbod dat aansluit bij de kinderen in de groep en maken daarbij gebruik van zeven centrale bouwstenen: sociaal-culturele praktijken als start, betekenisvol spelaanbod, contact en interactie, betekenisvol spelaanbod, pedagogisch-didactisch handelen, organisatie van de groep, handelingsgericht observeren en registeren en werken met ouders en collega's.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Startblokken van Basisontwikkeling is een brede, ontwikkelingsgerichte aanpak met een rijkdom aan informatie en materialen. De commissie vindt de theoretische inbedding adequaat en waardeert de inzet op kwaliteitsbewaking. De commissie erkent Startblokken van Basisontwikkeling daarom als goed onderbouwd. De interventie Startblokken van Basisontwikkeling is erkend als volledig integraal programma voor voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: