Bas in de klas

Bas in de klas is een programma voor voor- en vroegschoolse educatie, bedoeld om achterstanden te voorkomen of terug te dringen en onderwijskansen te vergroten.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Erkend als integraal vve-programma.
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Voor- en vroegschoolse educatie (vve)
Leeftijd: 
2 tot en met 6 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang, In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Alle kinderen van 2 tot en met 6 jaar in de kinderopvang en het basisonderwijs, met extra aandacht voor kinderen met een risico op onderwijsachterstanden.

Aanpak

Bas in de klas is een programma voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) met een compleet lesaanbod waarin de nadruk ligt op taalonderwijs. De interventie bevat negen thema's die aansluiten bij de leefwereld van kinderen en alle ontwikkelingsgebieden beslaan. Thema's zijn bijvoorbeeld Met Bas naar de boerderij, Bas gaat koken, en Met Bas naar de bieb.

Ieder thema bestaat uit lessen taal, rekenen, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek. Daarnaast zijn er per thema een themahoek, een les Wetenschap en Technologie en een prentenboekles. In een aantal thema's komt ook burgerschap aan bod. De thema's zijn geschreven op drie niveaus: voor 2- en 3-jarigen, 4- en 5-jarigen, en 5- en 6-jarigen.

Het programma biedt een doorgaande leerlijn van de kinderopvang naar het basisonderwijs. Alle leerdoelen die voor het basisonderwijs zijn uitgewerkt door de Stichting Leerplanontwikkeling – de SLO-doelen – komen minimaal één keer aan bod. Daarnaast geeft Bas in de klas ook suggesties voor kinderen met een achterstand en kinderen die voorlopen.

Tijdsinvestering

Ieder thema van Bas in de klas beslaat vier weken. De weken voor 2- en 3-jarigen bestaan uit negen lessen of activiteiten van ongeveer een kwartier; de weken voor 4-, 5- en 6-jarigen uit dertien lessen van ongeveer een half uur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Bas in de klas is een mooi en compleet programma, met aandacht voor de kwaliteit van interactie en daarbij behorende scholing/training. Het programma biedt pedagogisch medewerkers en leerkrachten veel handvatten voor het op de juiste manier uitvoeren van het programma, met ruimte voor professionele wijsheid.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: