Aan welke eisen moet een vve-programma voldoen?

Voor de voor- en vroegschoolse educatie (vve) zijn programma's ontwikkeld. Aan welke eisen moeten die voldoen?

Wat zijn vve-programma's?

Vve-programma's zijn educatieve programma's die erop gericht zijn de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ze worden ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden. De programma's starten in een peutergroep en lopen door tot en met groep 2 van de basisschool. Daarnaast zijn er programma's die specifiek gericht zijn op peutergroepen, of op groep 1 en 2 van de basisschool.

Eisen aan vve-programma

De wet stelt enkele eisen aan voorschoolse educatieprogramma's (zie artikel 5 van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie). Het programma moet de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele vaardigheden op gestructureerde en samenhangende wijze stimuleren. Criteria om te beoordelen of een programma voldoet aan wettelijke eisen vind je op de pagina Hoe weet ik of voorschoolse educatie voldoet aan de wettelijke eisen?

Daarnaast kan de gemeente eisen stellen aan het programma dat wordt gebruikt. Deze eisen verschillen per gemeente. De gemeente kan bijvoorbeeld eisen dat het voorschoolse educatieprogramma is opgenomen in de databank Effectieve jeugdinterventies.

Voor basisscholen gelden er voor het werken met een vroegschools educatieprogramma geen wettelijke eisen. De Inspectie van het Onderwijs verwacht van scholen met doelgroepkinderen dat ze in de kleutergroepen een toereikend aanbod hebben voor onderwijsachterstandsbestrijding. Scholen kunnen kiezen voor een erkend vroegschools educatieprogramma uit de databank, maar kunnen ook voor een ander programma kiezen.

Over het beoordelen van vve-aanbod lees je meer op de pagina Hoe weet ik of voorschoolse educatie voldoet aan de wettelijke eisen?

Foto Ellen Donkers

Ellen Donkers

adviseur en onderzoeker