Wat als een vve-programma niet meer in de databank Effectieve jeugdinterventies staat?

Gemeenten kunnen eisen dat aanbieders werken met een vve-programma dat is opgenomen in de databank Effectieve jeugdinterventies. Wat doe je als het programma waarmee jij werkt niet langer in de databank is opgenomen?

Voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) worden specifieke programma's gebruikt. Voor voorschoolse programma's gelden wettelijke eisen die beschreven zijn in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Ontwikkelaars kunnen hun vve-programma's aanmelden bij de databank Effectieve jeugdinterventies. Een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeelt de programma's op effectiviteit en kwaliteit. Opname in de databank is geen wettelijke eis om met het programma aan de slag te mogen.

Gemeenten kunnen van aanbieders van voorschoolse educatie wel eisen dat het programma waarmee zij werken is opgenomen in de databank. Veel gemeenten doen dat om zicht te houden op de kwaliteit en effectiviteit van gebruikte programma's. Wanneer een programma niet langer in de databank wordt opgenomen, kan dat een probleem zijn voor voorschoollocaties die met dat programma werken. Als dit in jouw locatie aan de hand is, ga dan met de gemeente in gesprek. Welke afspraken kun je met de gemeente maken over de borging van de kwaliteit en effectiviteit van je programma? Of moet jouw organisatie met een ander programma gaan werken?

Het programma Peuterplein is niet langer opgenomen in de databank. Het programma Kaleidoscoop zal er in 2024 uit verdwijnen.

Peuterplein

Sinds 1 januari 2022 is Peuterplein niet langer opgenomen in de databank. Het programma en de materialen blijven wel te koop. Peuterplein is dus nog wel te gebruiken, maar uitgeverij Malmberg biedt geen train-de-trainersessies meer aan en ontwikkelt het programma niet meer verder. Trainers van Peuterplein kunnen pedagogisch medewerkers wel blijven trainen in het werken met het programma.

Met een certificaat van Peuterplein is de pedagogisch medewerker nog steeds inzetbaar op een voorschoollocatie. Hercertificering is niet vereist voor de geldigheid van het certificaat. Periodieke bijscholing zoals bedoeld in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie is uiteraard wel een vereiste. Dat mag ook een algemene bijscholing zijn.

Vanuit de landelijke wetgeving zijn er geen belemmeringen om door te gaan met Peuterplein. Het programma voldoet aan de wettelijke eisen. Als jullie met Peuterplein werken en de gemeente naast wettelijke eisen ook opname in de databank als voorwaarde stelt voor subsidie, dan kunnen jouw organisatie en de gemeente daarover in gesprek gaan. Mogelijk moet de voorschoollocatie een ander programma uit de databank gaan gebruiken. Zie ook de pagina Welke afspraken kunnen gemeenten maken over voorschoolse educatie?

Kaleidoscoop

De opname van het programma Kaleidoscoop in de databank Effectieve jeugdinterventies is door de erkenningscommissie verlengd tot september 2024. Het Nederlands Jeugdinstituut, dat het programma heeft ontwikkeld, heeft besloten om het programma niet meer zelf uit te voeren. Dat is omdat dat niet meer past in onze rol als onafhankelijk en publiek kennisinstituut.

We bouwen de ondersteuning de komende twee jaar af, en er starten geen nieuwe trainingstrajecten meer. Hercertificering is niet meer mogelijk. Trainingstrajecten die vóór 2022 zijn gestart, worden in 2022 en 2023 voltooid. Met ingang van 2024 stoppen alle trainingen voor pedagogisch medewerkers en trainers, en zijn het programma en de materialen niet meer te koop.

Een certificaat is drie jaar geldig. Dat betekent dat alle certificaten van pedagogisch medewerkers en licenties van trainers uiterlijk in 2026 verlopen zijn, dus drie jaar ná 2023. Maar voor veel certificaten en licenties zal dit al eerder het geval zijn.

Training van pedagogisch medewerkers is een verplicht onderdeel van Kaleidoscoop, net zoals de driejaarlijkse bijscholing om het certificaat geldig te houden. Omdat er geen mogelijkheden meer zijn voor her-certificering, verliest het certificaat van de geschoolde pedagogisch medewerkers zijn geldigheid.

Aanbieders die werken met Kaleidoscoop moeten zich op korte termijn oriënteren op een ander programma, of zich terugtrekken. Als aanbieders ervoor kiezen om met een ander vve-programma te gaan werken, moeten zij tijdig voldoen aan de voorwaarden voor dat programma, zoals bewijzen van deelname aan trainingen, eventuele certificering van pedagogisch medewerkers en licenties van trainers.

Meer informatie over de gevolgen voor pedagogisch medewerkers, aanbieders van voorschoolse educatie en trainers die werken met Peuterplein of Kaleidoscoop, lees je in de notitie Informatie voor ve-aanbieders die werken met Peuterplein en Kaleidoscoop.

Foto Lotte Heijs

Lotte Heijs

medewerker inhoud