Welke afspraken kunnen gemeenten maken over voorschoolse educatie?

Gemeenten hebben als taak de voorschoolse educatie vorm te geven. Zij bepalen welke kinderopvangorganisaties gesubsidieerde voorschoolse educatie mogen aanbieden. Welke afspraken over het voorschoolse educatieaanbod kun je als gemeente maken met kinderopvangorganisaties?

Wat staat er in de wet?

Gemeenten krijgen van de Rijksoverheid financiering om voorschoolse educatie vorm te geven. Zij bepalen welke kinderopvangorganisaties gesubsidieerde voorschoolse educatie mogen aanbieden, en welke kinderen ervoor in aanmerking komen.

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende eisen waar een voorschoollocatie aan moet voldoen. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Op de pagina Eisen voorschoolse educatie vind je een overzicht van de beleidseisen rondom voorschoolse educatie.

Afspraken over voorschools educatieaanbod

Voorschoollocaties zijn verplicht om te werken met een programma dat aan bepaalde eisen voldoet. Het moet een gestructureerde en samenhangende aanpak zijn die de ontwikkeling van kinderen stimuleert op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden. De gemeente kan in de subsidieregeling verschillende eisen stellen aan de kwaliteit van de voorschoollocatie.

Welke afspraken kunnen gemeenten hierover maken met kinderopvangorganisaties? We beschrijven hier twee situaties.

Programma opgenomen in databank Effectieve jeugdinterventies

In de databank Effectieve jeugdinterventies zijn verschillende voor- en vroegschoolse educatieprogramma's opgenomen die gericht zijn op alle ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen. Daarmee voldoen ze aan de wettelijke eisen. Als gemeente kun je ervoor kiezen om uitsluitend kinderopvangorganisaties te subsidiëren die een erkend programma uit de databank gebruiken.

Naast de wettelijke eisen zijn programma's in de databank ook beoordeeld op kwaliteit en effectiviteit.

Bekijk de erkende programma's voor vroeg- en voorschoolse educatie in de databank Effectieve jeugdinterventies.

Programma niet opgenomen in databank Effectieve jeugdinterventies

De kinderopvangorganisatie kan ook een voorschools educatieprogramma gebruiken dat voldoet aan de wettelijke vereisten, maar niet is opgenomen in de databank Effectieve jeugdinterventies. Programma's die niet in de databank staan, kunnen ook goed zijn. Maar ze zijn nog niet kwalitatief beoordeeld door de erkenningscommissie. Wanneer kinderopvangorganisaties gebruikmaken van een programma dat niet in de databank is opgenomen, moet je als gemeente met hen in gesprek om een inschatting te maken van de kwaliteit ervan.

In de wet zijn verschillende eisen opgenomen waar een programma aan moet voldoen. De erkenningscommissie van de databank Effectieve jeugdinterventies heeft de wettelijke eisen omgezet in criteria. Deze criteria kunnen gemeenten helpen bij het beoordelen van voorschoolse educatieprogramma's. Lees meer over deze criteria en andere eisen op de pagina Hoe weet ik of voorschoolse educatie voldoet aan de wettelijke eisen?

Lees ook

Foto Lotte Heijs

Lotte Heijs

medewerker inhoud