Financiering voor- en vroegschoolse educatie

Om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden, krijgen gemeenten en scholen geld van de Rijksoverheid via het onderwijsachterstandenbudget. De overheid verdeelt dat geld sinds 2019 op basis van omgevingskenmerken van kinderen. Gemeenten kunnen uit het budget dat zij krijgen voorschoolse educatie financieren. Scholen kunnen uit het budget dat zij krijgen vroegschoolse educatie financieren.

Onderwijsachterstandenbudget gemeenten

Het CBS heeft vier indicatoren bepaald op basis waarvan gemeenten budget krijgen om hun onderwijsachterstandenbeleid te financieren. Deze indicatoren zijn:

  • het opleidingsniveau van beide ouders
  • het land van herkomst van de moeder
  • de verblijfsduur van de moeder in Nederland
  • ouders in schuldsanering (ja/nee)

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat deze vier indicatoren, toegepast in een formule, het beste een mogelijk risico op onderwijsachterstand voorspellen. Op basis van deze berekening krijgen gemeenten jaarlijks hun onderwijsachterstandenbudget.

Het CBS heeft de formule verwerkt in het dashboard onderwijsachterstanden dat inzicht geeft in de spreiding van kinderen met risico's op een onderwijsachterstand in een gemeente.

Uit het onderwijsachterstandenbudget dat gemeenten krijgen kunnen zij onder andere vve financieren. Meer hierover lees je bij De taak van gemeenten bij onderwijsachterstandenbeleid.

Budget scholen

Scholen krijgen, naast de financiering van gemeenten, ook zelf geld van de overheid op basis van hun leerlingenpopulatie. Ook dit budget is gebaseerd op de indicatoren van het CBS. Naast bovengenoemde factoren, weegt hier ook het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op de school mee. Lees meer op Rijksoverheid.nl

De optelsom van de indicatoren van het CBS leidt tot een achterstandsscore per school. De achterstandsscores zijn te vinden op de website van het CBS.

Scholen krijgen de bedragen op bestuursniveau betaald. De bedragen kunnen elk jaar fluctueren. In de brochure Fluctuaties in achterstandscores van scholen staat meer uitleg over hoe bepaald wordt hoeveel geld een school krijgt en hoe fluctuaties tot stand komen.

Foto Lotte Heijs

Lotte Heijs

medewerker inhoud