Doelgroepdefinitie bepalen

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is bedoeld voor peuters en kleuters met een risico op een onderwijsachterstand. Gemeenten bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor vve in hun gemeente. Gemeenten stellen hiervoor een doelgroepdefinitie op. Op basis van deze doelgroepdefinitie geven doorgaans consultatiebureaus in de gemeente vve-indicaties af.

Doelgroeppeuter

Gemeenten bepalen in overleg met hun partners de eigen gemeentelijke definitie van een 'doelgroeppeuter'. Dit omdat de gemeente het beste zicht heeft op de samenstelling van zijn inwoners. Doordat de gemeente de doelgroep bepaalt, kan op maat gewerkt worden aan het bestrijden van onderwijsachterstanden.

Voorbeelden van criteria die gemeenten gebruiken om een definitie te bepalen vind je op de website van GOAB

Definitie

Gemeenten hoeven wettelijk gezien geen definitie te hanteren voor een 'doelgroepkleuter'. Dit geldt alleen als je als gemeente expliciete afspraken hebt gemaakt met schoolbesturen. Bijvoorbeeld over het formuleren van vve-resultaatafspraken. De doelgroepdefinitie kan gebaseerd zijn op de CBS-criteria. Maar het kan ook gaan om andere of aanvullende criteria.

Meer informatie over het bepalen van de gemeentelijke doelgroepdefinitie is te vinden op de website van GOAB. Op deze pagina staat meer informatie over de wet-en regelgeving en zijn er praktijkvoorbeelden te vinden. Ook kun je er de handreiking 'Doelgroepdefinitie in de nieuwe GOAB-periode' downloaden, waarin handvatten worden gegeven voor het eventueel aanpassen van de definitie.

Foto Lotte Heijs

Lotte Heijs

medewerker inhoud