Waar vind ik informatie over de erkenning van vve-programma's?

Programma's voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) kunnen worden aangemeld bij de databank Effectieve jeugdinterventies.

De databank Effectieve jeugdinterventies bevat beschrijvingen van erkende programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. De programma's zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld. Ontwikkelaars van vve-programma's kunnen hun programma aanmelden voor een beoordeling. Over de verschillende stappen van de procedure kun je lezen op de pagina Erkenningsprocedure.

Bij opname in de databank beoordeelt de Erkenningscommissie Interventies onder meer of de voorschoolse educatieprogramma's voldoen aan de eisen uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE). Op basis van de wettelijke eisen heeft de erkenningscommissie criteria opgesteld aan de hand waarvan ze de programma's beoordeelt. De criteria hebben betrekking op de inhoud van de aanpak, maar ook op de randvoorwaarden.

De beoordelingscriteria van de erkenningscommissie vind je op de pagina Hoe weet ik of voorschoolse educatie voldoet aan de wettelijke eisen?
 

Foto Lotte Heijs

Lotte Heijs

medewerker inhoud