Cijfers over voorschoolse educatie (ve)

Voorschoolse educatie is bedoeld voor kinderen tussen 2,4 en 4 jaar oud met een risico op een onderwijsachterstand en is gericht op het bevorderen van onderwijskansen. Volgens de wet moeten gemeenten samen met het onderwijs en de kinderopvang jaarlijks vaststellen welke kinderen in aanmerking komen voor voorschoolse educatie.

Landelijk wordt op basis van CBS-data en aan de hand van vier indicatoren een inschatting gegeven van de risico's op onderwijsachterstanden in een gemeente. De vier indicatoren zijn sinds 2019:

  • opleidingsniveau beide ouders
  • land van herkomst van beide ouders
  • verblijfsduur van de moeder in Nederland
  • gezin in schuldsanering

Gemeenten zijn echter vrij om andere of aanvullende criteria te gebruiken.

Betreft: 2019 2020 2021 2022
Totaal aantal voorschoolse plaatsen (1) 60.463 60.120 53.533 71.562
Aantal doelgroepkinderen (2) 38.927 38.822 39.175 53.257
Aantal bereikte doelgroepkinderen (3) 31.206 31.156 31.277 43.334
Schatting van percentage bereikte doelgroepkinderen (4) 80% 80% 80% 77%

(1) De gegevens over de doelgroepkinderen en kindplaatsen worden jaarlijks via een vragenlijst opgehaald bij de gemeenten. Niet alle gemeenten leveren  gegevens aan over het aanbod en bereik van voorschoolse educatie. De cijfers liggen dus lager dan het daadwerkelijk aantal. Deze gegevens zijn van gemeenten waarvan een complete dataset van de jaren 2019-2021 aanwezig is voor de afzonderlijke variabelen. Ze geven slechts een indicatie van bereik en ontwikkeling over de jaren. De cijfers van 2022-2023 over het aantal plaatsen zijn gebaseerd op gegevens van 191 gemeenten.

(2) De cijfers over aantal doelgroepkinderen in 2022-2023 zijn afkomstig van 297 gemeenten.

(3) Aantallen bereikte doelgroepkinderen in 2022-2023 zijn afkomstig van 314 gemeenten.

(4) De weergegeven percentages zijn gebaseerd op de gemeentes die cijfers over alle jaren hebben aangeleverd.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 april 2024.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud