Bereik voorschoolse educatie

Wat betreft het bereik van de doelgroep is er een verschil tussen voorschoolse educatie en vroegschoolse educatie. Vroegschoolse educatie vindt plaats in groep 1 en 2 van de basisschool. De meeste kinderen in Nederland gaan met 4 jaar naar de basisschool.

Verschil bereik voor- en vroegschools

Op scholen die vroegschoolse educatie hebben, is het bereik van de doelgroep 100 procent (Leseman en Veen, 2016). Wat betreft voorschoolse instellingen is de situatie van oudsher anders. Het bereik bij voorschoolse educatie valt uiteen in twee onderdelen, namelijk het 'gerealiseerde aanbod' en het 'gerealiseerde bereik'.

Gerealiseerd aanbod

De landelijke overheid wil dat alle peuters die het risico lopen op een onderwijsachterstand, meedoen aan voorschoolse educatie. Gemeenten dienen te zorgen voor voldoende en kwalitatief goede 'kindplaatsen' in de voorschoolse educatie, zodat alle peuters die voldoen aan de landelijke definitie, voorschoolse educatie krijgen aangeboden. Onder het gerealiseerde aanbod wordt het aantal kindplaatsen met voorschoolse educatie in een gemeente verstaan.

Gerealiseerd bereik 

Bij het gerealiseerde bereik gaat het erom of voldoende doelgroepkinderen vve krijgen. Het is lastig om inzicht te krijgen in het bereik, omdat gemeenten een eigen aanvulling mogen geven op de definitie van een doelgroepkind, zoals geformuleerd in de gewichtenregeling.

Foto Lotte Heijs

Lotte Heijs

medewerker inhoud