Ervaringskennis en jeugdparticipatie

Met ervaringskennis wordt bedoeld: ervaringen van kinderen en jongeren met opvoeden en opgroeien. Ervaringskennis helpt professionals en beleidsmakers om hun werk en beleid te verbeteren. Zo kunnen ze beter aansluiten bij de wensen en behoeften van kinderen en jongeren. Dit is een aanvulling op wetenschappelijke kennis en praktijkkennis. Ook kunnen kinderen en jongeren meedenken en -praten over onderwerpen die hen aangaan: jeugdparticipatie. Dat draagt bij aan hun positieve ontwikkeling.

Uitgelicht