Publicaties NJi over ervaringskennis

 • Jongeren doen mee, in heel Europa

  Jongeren
  Professionals
  Beleidsmakers

  In dit artikel lees je Europese voorbeelden van activiteiten, programma's en strategieën op het gebied van jongerenparticipatie.

 • Gedaald welbevinden, geknakt vertrouwen

  Professionals
  Beleidsmakers

  Het NJi keek samen met studenteninitiatief Lieve Mark naar de impact van de coronacrisis op het mentaal welbevinden van studenten.

 • Mentoren en maatjes voor jongeren

  Professionals
  Beleidsmakers

  Deze notitie beschrijft de verschillende vormen van mentoren en maatjes, wat zij betekenen voor het jeugdveld, praktijkervaringen en onderzoeksresultaten.

 • Gelijkwaardig, eigen en wijs

  Jongeren
  Professionals
  Beleidsmakers

  Dit onderzoeksrapport schetst wat de inzet van ervaringsdeskundige jongeren in de jeugdzorg oplevert en wat er nog te verbeteren valt.

 • Handreiking duurzame jongerenparticipatie

  Beleidsmakers

  Hoe kunnen gemeenten snel en goed met duurzame jongerenparticipatie aan de slag gaan? Lees de handreiking duurzame jongerenparticipatie.

Gewenst gedrag van jongeren bevorderen en bevestigen

Jongeren zijn in onze huidige samenleving meer in beeld dan ooit. Ze praten vaker mee in de (lokale) politiek en zijn steeds actiever betrokken bij de vormgeving van onderwijs en vrijetijdsbesteding. 

Lees meer

foto Nikki Udo