Mentoren en maatjes voor jongeren

Sterke kanten en uitdagingen bij informele steun

Het versterken van de eigen kracht van jongeren is een belangrijke prioriteit van het huidige jeugdbeleid. Een vorm van het versterken van eigen kracht is de betrokkenheid van mentoren en maatjes. Deze informele steun is inzetbaar binnen het hele spectrum van het jeugdveld, van preventie tot specialistische jeugdhulp. In deze notitie komen de verschillende vormen van mentoren en maatjes aan bod en wat zij kunnen betekenen voor het jeugdveld. Ook worden resultaten uit onderzoek en praktijkervaringen behandeld.

Het kiezen van een informele mentor door de jongere kan een positieve en veelbelovende aanpak zijn, mits de kansen en uitdagingen voldoende aangepakt worden. Deze notitie is bedoeld om bij te dragen aan de bewustwording bij gemeenten dat informele steun voor jongeren een belangrijke beschermende factor kan zijn die de veelzijdigheid en kansrijkheid van de omgeving waarin zij opgroeien kan versterken. Dat geldt in het bijzonder voor jongeren met een kwetsbare achtergrond voor wie een ondersteunend netwerk vaak ontbreekt. Daarnaast lezen gemeenten hoe ze dit streven in de praktijk kunnen invullen.

Omslag Mentoren en maatjes voor jongeren
Titel: 
Mentoren en maatjes voor jongeren. Sterke kanten en uitdagingen bij informele steun
Auteur: 
Bastiaanssen, I., Y. Ditters, M. Wiegman, B. Schrier en M. Bastiaan
Jaar: 
Omvang: 
29
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie