Wat is ervaringskennis?

Waar hebben we het over als we spreken over ervaringskennis? Verschillende begrippen en definities worden gebruikt in de praktijk en in de literatuur over ervaringskennis. Het doel is niet om dé definitie te geven. Wel om een beeld te geven van veelgebruikte begrippen.

Ervaringen

Iedereen maakt dingen mee in zijn leven en doet persoonlijke ervaringen op. Kinderen en jongeren hebben ervaringen als het gaat om opgroeien. Hoe is of was het voor dit kind op school, op de buitenschoolse opvang of op de sportvereniging? Hoe ervaart hij of zij het dagelijkse leven in het gezin en in de wijk? Sommige kinderen en jongeren hebben jeugdhulp of jeugdhulp gehad en hebben hier ervaringen opgedaan. Of de ervaringen van een kind dat is opgegroeid in armoede. Door goed te luisteren naar deze ervaringen kun je beter aansluiten bij wat een kind, jongere of ouder nodig heeft.

Ervaringskennis

Ervaringskennis is een belangrijke kennisbron, naast wetenschappelijke kennis en praktijkkennis. Bij ervaringskennis gaat het om reflecteren op ervaringen en deze een plek geven. Bijvoorbeeld een jongere die jeugdhulp heeft gehad. Hoe was dit voor deze jongere? Wat ging goed en wat niet? Hoe is de jongere met deze situatie omgegaan? Je kan persoonlijke ervaringskennis verbinden aan andere bronnen en aan ervaringskennis van anderen die een soortgelijke situatie meemaakten. Wat is de rode draad? Dit is collectieve ervaringskennis.

Ervaringsdeskundigheid

Hierbij gaat het om kinderen, jongeren, ouders en professionals die vaardigheden hebben opgedaan om ervaringskennis in te zetten en door te geven aan anderen. Ervaringsdeskundigen gebruiken hun ervaringskennis op verschillende manieren, in verschillende rollen en op verschillende plekken. Bijvoorbeeld in beleid, bij het ondersteunen van anderen in een soortgelijke situatie, in projecten, themabijeenkomsten, of onderzoeken.

Een paar voorbeelden:

  • Een ervaringsdeskundige jongere met ervaring in de jeugdhulp zet zich in als maatje voor een jongere die nu in de jeugdhulp zit.
  • Een ervaringsdeskundige ouder of jongere werkt mee in het verbeteren van het jeugdbeleid in een gemeente of het beleid in een jeugdhulpinstelling.

Ervaringsdeskundige is voor mij dat je als jongere of als mens ervaring hebt opgedaan die je kunt inzetten (..) om anderen te helpen.

Ik zou ervaringsdeskundigheid uitleggen als: een persoon die met zijn ervaringen anderen die hetzelfde ervaren helpt om er doorheen te komen. Op een positieve manier natuurlijk.

Voor mij is ervaringsdeskundigheid laten zien dat het oké is om problemen te hebben.

Jeugdparticipatie

Jeugdparticipatie is het actief meedoen en meebeslissen van kinderen en jongeren. Lees meer over jeugdparticipatie.

foto Nikki Udo